vestnik

(AGRA) Tretji dan v znamenju govedorejcev in živilcev

Kljub dežju je obiskovalce v ponedeljek pozdravilo vedro strokovno, stanovsko in poslovno dogajanje. Zveza slovenske podeželske mladine je pripravila zaključno delavnico z naslovom neMOČ podeželja in organizirala srečanje zavezništva za kmetijstvo. Ekoci, Eko civilna iniciativa Slovenije je predstavila novost – bioplastiko iz hmeljevine iz Savinjske doline in embalažo iz paradižnikov stebel – za krožno gospodarstvo v praksi. Pripravila je tudi strokovni posvet Kako so lahko male kmetije konkurenčne. Na posvetu Bioglje kot sredstvo za izboljšanje tal v organizaciji Društva oglarjev Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in Zavodom za gozdove so govorili o oglju kot izboljševalcu tal. V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice pa je potekalo ocenjevanje in nagrajevanje najlepše goveje živine. Utrinke ponedeljkovega dne je zbral Jure Zauneker.