vestnik

Angeli Benko Lang potrdili nov petletni mandat

M. V., 14. 9. 2021
Majda Horvat
Angela Benko Lang javni socialno varstveni zavod uspešno vodi že 20 let.
Aktualno

Na zasedanju Sveta Zavoda VDC Murska Sobota so Angeli Benko Lang po predhodnem soglasju Mestne občine Murska Sobota in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, podaljšali mandat za pet let.

»Gre za moj peti mandat. Nastopila sem ga leta 2000, ko se je Varstveno delovni center Murska Sobota reorganiziral v samostojni javno socialno varstveni zavod. Leta 1999 sem bila najprej s strani takrat pristojnega ministra najprej imenovana za vršilko dolžnosti, ko pa se je vzpostavilo vse potrebno za samostojni zavod sem uspešno kandidirala za mesto direktorice,« nam je ob podaljšanju mandata povedala direktorica. Od takrat usklajujem vodenje regijskega zavoda, ki deluje v Pomurju s sedmimi enotami. » Imamo štiri enote dnevnega varstva, ki sov Murski Soboti, kjer je tudi sedež zavoda, v Ljutomeru, v Gornji Radgoni ter v Lendavi. Institucionalno varstvo pa nudimo v treh bivalnih enotah, v Gornji Radgoni, v Lendavi in v Ljutomeru,« je pojasnila.

Njene želje za v prihodnje?
»Skrbeti za nadaljnji razvoj zavoda v smislu prilagajanja potrebam okolja in osebam s posebnimi potrebami, ki imajo motnjo v telesnem in duševnem razvoju,« pravi. Vključitev, ki je prostovoljna, želijo omogočiti vsem. Obstaja pa želja po zagotovitvi dodatnih kapacitet oziroma bivalne enote za njihove uporabnike v Murski Soboti. »Z načrtovanjem smo že začeli in upam, da se bodo aktivnosti stekle oziroma se projekt realiziral. Gre za enega naših večjih ciljev,« je dejala. Pomembno jim je tudi zagotavljanje dobre klime, organizacije in povezanosti med enotami. »Seveda potrebujemo tudi več kadra in upamo, da se bodo tudi standardi in normativi na tem področju spremenili. Pri nas imamo namreč uporabnike stare od 18 let navzgor, nekateri imajo tudi 70 let. Naša želja je vsem zagotoviti enakopraven pristop in kakovost, da čutijo zadovoljstvo. Zadovoljni uporabniki so namreč tisti, ki imajo voljo tudi prihajati, na ta način pa tudi pomagamo razbremeniti njihove svojce, ki se trudijo v polni meri biti tako naši partnerji kot tudi skrbeti za njih. To je naše veliko poslanstvo in verjamem, da jo bomo naprej uspešno tudi izvajali.« S certifikatom kakovosti E – Qualin slednje tudi dokazujejo.