vestnik

Brez proračuna, a porabijo lahko dva milijona

Vestnik, 4. 4. 2020
Vida Toš
Spričo trenutnih razmer so izvedli dopisno sejo.
Aktualno

Svetniki občine Gornja Radgona so na dopisni seji potrdili sklep o začasnem financiranju za prihodnje tri mesece

Občina Gornja Radgona še naprej ostaja brez letošnjega proračuna. Spričo trenutnih razmer so minuli teden izvedli dopisno sejo občinskega sveta, na kateri so z večino opredeljenih glasov sprejeli sklep o začasnem financiranju za prihodnje tri mesece. V tem obdobju se, v skladu z zakonodajo, financiranje funkcij občine in njegovih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. Za to obdobje začasnega financiranja je v občini Gornja Radgona dovoljenja poraba v višini dveh milijonov evrov.

Podali so tudi soglasje k imenovanju Joža Primožiča za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona za obdobje štirih let, za predstavnika družbenika Občine Gornja Radgona v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona so imenovali Janjo Osojnik, predstavnika uporabnikov v svetu Javnega zavoda Knjižica Gornja Radgona pa sta postala Alenka Regoršek in Lidija Kuzmič.

gornja-radgona dopisna-seja
Kaj zdaj berejo drugi