vestnik

Carthago gre v Ormož

Majda Horvat, 2. 10. 2021
Jure Kljajić
Podjetje Carthago je v Odrancih izkoristilo skoraj vse možnosti za širitev dejavnosti
Aktualno

Podjetje Carthago je v Odrancih izkoristilo skoraj vse možnosti za širitev dejavnosti, zato je ob hitrem razmahu, ki ga skupina Carthago dosega s prodajo avtodomov znamk Carthago in Malibu na evropskem tržišču, že nekaj časa iskalo novo lokacijo za širitev.

Občina Ormož mu je ponudila za potrebe postavitve nove tovarne razmere, kot si jih je želelo, je na vprašanje, s čim je tej občini uspelo pritegniti tako pomembnega vlagatelja, ki so si ga želeli tudi v marsikateri pomurski občini, za Vestnik odgovoril ormoški župan Danijel Vrbnjak.

Poudaril je tudi, da so za podporo naložbi pridobili sodelovanje štirih ministrstev kakor tudi naklonjenost predsednika vlade. In to z razlogom. Ormoška občina je namreč v zadnjem obdobju izgubila veliko delovnih mest, samo z zaprtjem podjetja s proizvodnjo očal Safilo več kot 500, veliko občanov pa se vozi na delo v sosednje občine. Zato župan Vrbnjak verjame, da bodo vlagatelji pri njih dobili dovolj delovne sile, ki je postala v gospodarstvu pomemben razvojni dejavnik.

carthago, odranci, avtodomi
Jure Kljajić
Podjetje Carthago je v Odrancih izkoristilo skoraj vse možnosti za širitev dejavnosti, zato je ob hitrem razmahu, ki ga skupina Carthago dosega s prodajo avtodomov znamk Carthago in Malibu na evropskem tržišču, že nekaj časa iskalo novo lokacijo za širitev. Foto Jure Kljajić

Najprej nakup tovarne, zdaj gradnja nove

Dogovor o sodelovanju pri projektu širitve proizvodne dejavnosti sta Občina Ormož in družba Carthago podpisali julija letos. Novo tovarno za proizvodnjo avtodomov bodo postavili na zemljišču, velikem deset hektarjev. Na začetku bo delo predvidoma dobilo od 300 do 400 ljudi, nato do 600.

»Projekt v Ormožu poteka v skladu z našimi načrti. Predvidoma v letu 2023 bomo na tej lokaciji postavili našo novo tovarno,« je čas gradnje napovedala direktorica Carthaga Sandra Županec. Že spomladi je izjavila, da so zaradi konjunkture, ki jo imajo s prodajo na evropskem trgu, in na tej osnovi pripravljene strategije razvoja preučevali različne možnosti širitve. Dejala je tudi, da se jim je nepričakovano pojavila priložnost za širitev na lokaciji v Ormožu, ki je samo 30 kilometrov oddaljena od Odranec.

V mislih je takrat imela pogajanja o nakupu objekta podjetja Safilo. Toda ti pogovori so bili v začetku junija prekinjeni. »Pogajanja z lastnikom so potekala v pozitivni smeri in nakazovala možnost sklenitve dobrega dogovora. Žal je lastnik pogajanja hitro in enostransko prekinil. Iz nam nerazumljivih razlogov ne kaže pripravljenosti za nadaljnja pogajanja. Nastalo situacijo obžalujemo, saj smo bili prepričani, da nam bo v kratkem času uspelo razbremeniti proizvodni obrat v Odrancih. Naš cilj za bližnjo prihodnost ostaja ustvariti potrebne okvirne razmere za razvoj celotne skupine,« so takrat za nekatere medije pojasnili v Carthagu.

V Carthagu trenutno poteka intenzivno vlaganje v širitev proizvodnje, v stroje in naprave ter informacijsko tehnologijo, vrednost teh naložb je okoli osem milijonov evrov. Projekt 100+ bo dokončan leta 2023, torej v letu, ko bo Carthago zagnal novo tovarno v Ormožu.

Med poslovnimi tveganji, s katerimi se srečujejo v podjetju, je tudi kadrovsko vprašanje. Omenjajo pomanjkanje usposobljenega kadra na trgu delovne sile ter izgubljanje delavcev zaradi odhajanja v Avstrijo in s tega vidika je razumljiva odločitev, da bodo rast v prihodnje skušali dosegati z novo tovarno v okolju, kjer so možnosti za pridobivanje delovne sile večje. Nove delavce bodo lahko uvedli v delo že izkušeni delavci iz Odranec, zaradi bližine med krajema pa bodo mogoča še druga prepletanja. Velika prednost Ormoža za vlagatelje je ob tako imenovanem kadrovskem bazenu še logistika oziroma železniško vozlišče.

Na kolo za povezovanje

Podjetje Carthago je v soboto pripravilo kolesarski dogodek. Kar 66 kolesarjev se je odpravilo na daljšo in krajšo pot, dolgo 60 oziroma 43 kilometrov, cilj pa je bila grajska pristava v Ormožu.

0ab6630db71454b3ca14a05f180a8d93
Arhiv Vestnika
"Vsi sodelujoči se bomo potrudili, da bo naš dogodek postal primer dobre prakse in dogodek s tradicijo," je o izvedenem kolesarjenju dejala Sandra Županec.

Pedale so z zaposlenimi vrteli tudi člani kolesarskega kluba Pogi team, ki ga je v podporo mladim kolesarjem ustanovil Tadej Pogačar (maja letos je z direktorico podjetja Carthago Sandro Županec podpisal pogodbo o sodelovanju in prevzel ključe avtodoma, ki ga je nato spremljal na poti izjemnih športnih dosežkov), Kolesarskega kluba Tropovci in še nekaterih manjših kolesarskih klubov, na kolesarjenje pa so prišli tudi štirje člani poslovodstva podjetja Carthago iz Nemčije.

»Dogodek izraža odličen preplet pripadnosti, posla in vrhunskega športa ob podpori lokalne skupnosti. V ospredju pa sta mobilnost in počastitev praznika športa. Odgovorno podjetniško delovanje je za nas prednostna naloga, hkrati pa se pri vseh naših dejavnostih osredotočamo na ekološke vidike, torej okolje, pri čemer so nam zelo pomembni zaposleni in njihovo fizično dobro počutje. Vsi sodelujoči se bomo potrudili, da bo naš dogodek postal primer dobre prakse in dogodek s tradicijo,« je o izvedenem kolesarjenju dejala Sandra Županec.

»Carthago je hitro rastoče podjetje, zato pričakujemo, da bodo z njegovim prihodom k nam rasle tudi druge panoge, tako kot je bilo to v Odrancih,« je poudaril Danijel Vrbnjak, ki je prišel na start v Odrance. Nato je še sam sedel na kolo in v znak povezovanja krajev Odranci in Ormož zbrane kolesarje spremljal v svojo občino.

carthago3
Majda Horvat
Kolesarje in vodstvo podjetja je na sobotnem dogodku pozdravil tudi odranski župan Ivan Markoja. Ob njem (desno) ormoški župan Danijel Vrbnjak ter poslovodstvo Carthaga iz Odranec in Nemčije. Foto Majda Horvat

Kolesarje je prišel pozdravit tudi odranski župan Ivan Markoja. Ob poslovni povezavi med krajema Vrbnjak pričakuje tudi krepitev sodelovanja na drugih področjih, predvsem med zelo dejavnimi društvi. »Našli bomo še druge stične točke za povezovanje ljudi,« je še poudaril Vrbnjak.

Izjemna rast in dobiček

Podjetje Carthago, ki je del skupine Carthago s sedežem v Aulendorfu v Nemčiji, je proizvodnjo v novi tovarni v Odrancih zagnalo leta 2008, lani pa so tu izdelali že tridesettisoči avtodom. V poslovnem letu 2020 je podjetje ustvarilo 217,2 milijona evrov čistih prihodkov in 8,3 milijona evrov dobička. Rast prihodkov, ki jih v celoti ustvarjajo v tujini, je tako 5,6 odstotka.

V podjetju je bilo konec julija 2020 zaposlenih 808 delavcev, največ s peto stopnjo izobrazbe in s področij mehatronike, strojništva, lesarske in elektro stroke. Zaposlenih s šesto in sedmo stopnjo izobrazbe je bilo 70. Plače zaposlenih se zvišujejo vsako leto, januarja 2020 so jih zvišali za tri odstotke, regres za letni dopust je to leto znašal 1600 evrov, decembra lani pa so izplačali še nagrado za poslovno uspešnost v višini 1799 evrov bruto.

Podjetje ima od leta 2019 tudi pokojninski načrt kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene in jim plačuje mesečne premije.