vestnik

Če dogovora med KG Lendava in kmeti ne bo, bo odločil sklad

Majda Horvat, 11. 11. 2020
Majda Horvat
Kmetje, katerih zemlja je po arbitraži ostala na drugi strani meje, terjajo nadomestno zemljo, vendar blizu svojih domov, kot jim je tudi bilo obljubljeno.
Aktualno

Hotiški kmetje se ne strinjajo z dodeljevanjem zemlje v turniški občini.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZGRS) kljub omejevanju gibanja in srečevanja še ni preklical sestanka, napovedanega za 12. november. Nanj so povabili predstavnike kmetov, katerih zemlja je zaradi arbitraže ostala na Hrvaškem in ki pričakujejo obljubljeno nadomestno zemljo v Sloveniji, in predstavnika Kmetijskega gospodarstva (KG) Lendava, ki ima v najemu skladova zemljišča. Na sestanku naj bi poiskali rešitve, ki bi ustrezale tako upravičencem kot tudi KG Lendava. KG Lendava naj bi namreč prepustilo obdelavo kmetijskih zemljišč upravičencem.

»V kolikor do dogovora ne sestanku ne bo prišlo, bo odločitev moral sprejeti SKZGRS,« so nam še sporočili s sklada. Sestanek naj bi potekal v prostorih murskosoboške območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), saj je republiški sklad to zaprosil za najem prostorov. Je pa svet KGZS obravnaval pritožbe kmetov v povezavi z arbitražnim sporazumom na svoji seji 12. junija letos. Gre predvsem za predlog dodeljevanja zemlje kmetom iz Hotize na območju občine Turnišče, s katerim pa kmetje nikakor niso bili zadovoljni. Kot je povedal direktor KGZS Franc Režonja, so takrat sprejeli naslednji sklep: »Svet KGZS OE Murska sobota predlaga SKZGRS, da v obojestransko zadovoljstvo še enkrat pretehta svojo odločitev in naj se izkoristi možnost, da se arbitražni spor reši do leta 2021.« Na tem sestanku sta bila predstavnika SKZGRS, in sicer Martin Brus in Nataša Horvat. Ta sta dala kmetom, tako Režonja, jasno zagotovilo, da bo sklad ravnal v zadovoljstvo kmetov.