vestnik

Če so sami zdravi, lahko skrbijo še za zdravje drugih

Majda Horvat, 7. 11. 2019
osebni arhiv
Delavci ZD Ljutomer so se v skrbi za lastno zdravje odpravili na pohod. Fotografija Osebni arhiv
Aktualno

Vsakemu zaposlenemu namenijo 15 evrov na mesec za rekreacijo po njegovi izbiri v ŠIC Ljutomer

Če želimo drugim pomagati pri ohranjanju in krepitvi zdravja, moramo v prvi vrsti skrbeti za svoje zdravje, pravijo zaposleni v Zdravstvenem domu (ZD) Ljutomer. Skrb za promocijo zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu pa je tudi ena pomembnih nalog njihovega zavoda. Zato so ustanovili delovno skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jo sestavljajo iz vsake enote po en predstavnik, ki prinaša v skupino predloge sodelavcev, kakšne aktivnosti si želijo.

31eb1a5b408bf28224f872bf5ad441a0
Žunec Darja Lukman
Izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu ter zagotavljanje sredstev za ta namen je tudi dolžnost delodajalca po zakonu o varnosti in zdravju pri delu.

»Promocija zdravja na delovnem mestu je oziroma bi morala postati del politike vsake delovne organizacije, vsi zaposleni pa morajo imeti možnost sodelovati pri tem,« je povedala Renata Škrget, pomočnica direktorja ZD Ljutomer, ki tudi usklajuje delovanje skupine za promocijo zdravja. Zaposleni so lahko že do sedaj posamično obiskovali fitnes in druge aktivnosti v športni dvorani ŠIC Ljutomer, strošek vadbe pa je vsakemu, ki se je odločil za takšno rekreacijo, že dve oziroma tri leta plačal delodajalec. Njegov prispevek znaša za posameznika 15 evrov na mesec, razliko pa si plača vsak sam, odvisno od izbrane vadbe. Izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu ter zagotavljanje sredstev za ta namen je tudi dolžnost delodajalca po zakonu o varnosti in zdravju pri delu.

Izvajajo tudi skupinske aktivnosti

»Ob možnosti individualne vadbe smo se letos odločili tudi za skupinske aktivnosti,« je poudarila Škergetova. Ob dnevu hoje 15. oktobra so imeli pohod iz Bunčanov do tamkajšnjega ribnika, kjer so igrali odbojko in se družili, letos bodo izvedli še delavnico zdrave prehrane na delovnem mestu. Za prihodnje leto načrtujejo pohod na Pohorje, delavnico pravilnega dvigovanja bremen, da bi zmanjšali bolečine, poškodbe in obrabo hrbtenice in sklepov, test hoje na dva kilometra in drugo.
»Želimo si, da bi se v te dejavnosti vključevali sodelavci v čim večjem številu, zato kljub naravi našega dela skušamo dejavnosti razporediti tako, da ustrezajo čim več zaposlenim,« je še poudarila sobesednica.