vestnik

Čebelarska zveza Slovenije prejela glavno priznanje “Naša Slovenija 2017”

T. I., 11. 6. 2018
Tadeja Ivanušič
Na Razkrižju podelitev priznanj Naša Slovenija.
Aktualno

Na Razkrižju podelitev priznanj Naša Slovenija

Osmič zapored je gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine ter krajine "Kultura – natura Slovenija" podelilo priznanja v več kategorijah.

5afbe14bfb74ef43fbc4f84b5e3a9f1b
Tadeja Ivanušič
Na Razkrižju podelitev priznanj Naša Slovenija.

V kategoriji “ohranjanje dediščine” je prizanje prejel Janez Škrabec, podjetnik, mecen in filantrop iz Škrabčeve domačije iz Hrovače pri Ribnici.
V kategoriji “raziskovanje in uveljavljanje dediščine” sta priznanje dobili Akademska folklorna skupina France Marolt in Družba Rogos iz Doberdoba.
V tretji kategoriji pa so za zasluge dali priznanja posameznikom in sicer Matjažu Brojanu, Iztoku Ilichu in Miru Kačarju.
V kategoriji izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja pa sta priznanja prejeli: Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Vigenjc,glasilo Kovaškega muzeja Kropa.

e356f08a05e9be8f8e80a76a8f5e3793
Tadeja Ivanušič
Na Razkrižju podelitev priznanj Naša Slovenija.

Priznanje Naša Slovenija 2017 pa je prejela Čebelarska zveza Slovenije za projekt Svetovni dan čebel.

3338d455e2f1d79d273e5e49b51c8d2e
Tadeja Ivanušič
Na Razkrižju podelitev priznanj Naša Slovenija.

Otroci vrtca in Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje so gostom pripravili program s predstavitvijo razkriške kulturne in naravne dediščine skozi glasbeno pravljico pod vodstvom vzgojitelja Andreja Slaviča. Nastopil je tudi mlad pianist iz Razkrižja, Jernej Bedekovič in Folklorna skupina KUD Razkrižje pod vodstvom Marka Žižka.

de667ede7b00acc4fe98eecd847726dc
Tadeja Ivanušič
Na Razkrižju podelitev priznanj Naša Slovenija.