vestnik

Hodoš: Cena vrtca ostaja enaka

Damjana Nemeš, 4. 6. 2020
Nataša Juhnov
Zaradi negativnega poslovanja vrtca v lanskem letu je vodstvo DOŠ Prosenjakovci občini predlagalo desetodstotni dvig ekonomske cene vrtca. Fotografija je simbolična.
Aktualno

Izgubo, ki jo je lani pridelal vrtec, bo v celoti poravnala občina

Občinski svet Občine Hodoš se je na deveti redni seji seznanil s poslovanjem vrtca Hodoš za leto 2019. Ta deluje pod okriljem vrtcev pri Dvojezični osnovni šoli (DOŠ) Prosenjakovci, kjer so tudi pripravili poročilo o poslovanju. Skupni stroški poslovanja vrtca od januarja do decembra, ki zajemajo stroške plač, prehrane, prevoza, premij, regresa ter materiala, znašajo nekaj več kot 75.200 evrov, prihodkov je bilo nekaj manj, in sicer 72.900 evrov. Zaradi negativnega poslovanja vrtca v lanskem letu je vodstvo DOŠ Prosenjakovci občini predlagalo desetodstotni dvig ekonomske cene vrtca, ki znaša 350 evrov za otroka. Od tega starši plačajo 330 evrov, preostali del krije občina. Občinski svet predloga za dvig cene ni sprejel, ta bo vsaj do prvega septembra ostala enaka. Odločili so se, da bo nastalo izgubo v celoti poravnala občina.