vestnik

Cerop še letos s spornim odlokom

Rok Šavel, 26. 9. 2022
Vestnik.si
Cerop bo tako zaenkrat še naprej deloval po odloku, ki ni v skladu z zakonom, na kar so že pred časom opozorili tako na računskem sodišču kot v protikorupcijski komisiji. Foto Vestnik.si
Aktualno

Zaradi ene pomurske občine bo javno podjetje nov ustanovitveni akt lahko dobilo šele po volitvah.

"Že veliko vode je preteklo od takrat, ko je računsko sodišče izreklo negativno mnenje Ceropu in pomurskim občinam, soustanoviteljicam javnega podjetja. V skladu z zahtevami državnih revizorjev so občine lani pripravile odzivno poročilo s popravljalnimi ukrepi, med katerimi je bil eden poglavitnih sprememba ustanovitvenega odloka javnega podjetja. Ta je namreč zastarel in ni v skladu z zakonodajo, kar je ugotovila tudi komisija za preprečevanje korupcije. Po številnih usklajevanjih in sporih v strokovni skupini, ki je bila vzpostavljena za pripravo potrebnih ukrepov, so občine imenovale novo ekipo, ki je z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo zavod Turjak pripravila predlog novega odloka.

Ta predvideva vzpostavitev šestčlanskega nadzornega sveta, razmejitev pristojnosti skupščine in sveta ustanoviteljic in (ne)članstvo županov v upravljavskih organih javnega podjetja. Čeprav je bilo jasno, da postavljeni rok za odpravo nepravilnosti in s tem tudi za sprejetje odloka, eno leto od imenovanja nove strokovne skupine, ki se je iztekel v sredini letošnjega marca, ne bo dosegljiv, je nekaj časa kazalo, da bo občinam uspelo nov odlok spraviti pod streho še v tem mandatu. To se zdaj ne bo zgodilo.

Zaradi odstopa večine članov občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ta do konca mandata nima sklepčnega občinskega sveta, zato ne more obravnavati in sprejemati nobenih aktov, kar pomeni, da tudi če vseh preostalih 26 občin soustanoviteljic Ceropa odlok sprejme, ta ne bo mogel veljati, dokler ga ne sprejmejo tudi pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Do sedaj je odlok vsaj v prvi obravnavi sprejelo že 25 občin, poleg prej omenjene, ki ga bo torej lahko sprejela šele po konstituiranju novega občinskega sveta, ga niso sprejeli še v Občini Cankova.

Kot so nam obrazložili v soboški občini, kjer vodijo strokovno skupino za Cerop, se je cankovska občina odločila, da bo odlok obravnavala v združeni prvi in drugi obravnavi. Strokovna skupina je medtem z zunanjim pripravljavcem preučila vse zbrane predloge in pripombe občin iz prve obravnave, pripravila čistopis predloga odloka in ga že tudi poslala vsem občinam. V mestni občini tako predvidevajo, da bodo vsi občinski sveti odlok v drugem branju obravnavali še v tem mandatu. 


Ga bo treba ponovno sprejemati?

Bi lahko ob predpostavki, da bodo vse občine razen Občine Sveti Jurij ob Ščavnici odlok sprejele v drugi obravnavi, to pomenilo težavo za občinske svete po lokalnih volitvah? »Praviloma občinam oziroma občinskim svetom, kjer bodo odlok sprejeli v drugi obravnavi, tega ne bo treba ponovno obravnavati v novih mandatih občinskih svetov, saj bo akt že sprejet v sedanjem mandatu. Pričakujemo, da bo odlok sprejet v vseh občinskih svetih do konca tega mandata. Ko ga bo sprejel še občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, pa bo po objavi v uradnem listu dokončno začel veljati,« so optimistični v Mestni občini Murska Sobota. Glede na to, da se bodo občinski sveti po lokalnih volitvah konstituirali predvidoma v drugi polovici decembra, bo nov odlok javnega podjetja gotovo prišel na vrsto šele v naslednjem letu.