vestnik

Civilna iniciativa Peticije 501 o radenskem županu: "Šel bo skozi zid, da doseže svoje"

M.V., 14. 8. 2020
M.V.
Predvidoma oktobra naj bi v Radencih razpisali posvetovalni referendum o preimenovanju ceste.
Aktualno

Župan Radenec Roman Leljak izvedel dopisno sejo – Predstavniki civilne iniciative Peticije 501 prepričani, da referendum ni potreben

Ker sta bila zaradi preimenovanja Titove ceste s strani radenske civilne iniciative Peticije 501 sprožena dva sodna postopka, in sicer pred ustavnim in upravnim sodiščem, je župan Roman Leljak izvedel dopisno sejo, na kateri so občinski svetniki s sklepom odpravili 28. maja 2020 sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci.

Odločitev ustavnega sodišča ga je razburila

Tej potezi župana Romana Leljaka je botroval predvsem sklep ustavnega sodišča, s katerim so zadržali izvrševanje omenjenega odloka do končne odločitve. Po njihovi presoji bi bile namreč posledice, ki bi nastale z izvrševanjem izpodbijanega odloka, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči njegovo zadržanje. Njihova odločitev ga je razburila. Kot je pojasnil, nastajajo v zvezi s preimenovanjem ceste nepotrebni visoki sodni in pravdni stroški, odločitev ustavnega sodišča pa naj bi še dodatno zavlekla odločanje v obeh postopkih. Iz racionalnosti se je odločil in občinskemu svetu predlagal, da se izpodbijani odlok, ki spreminja ime Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije, odpravi s posledicami ex tunc, kar je podlaga za podajo predlogov za ustavitev obeh sodnih postopkov. »Predvideni stroški postopkov, v kolikor z njimi nadaljujemo, bodo namreč primerljivi strošku izvedbe referenduma, na katerem bi se lahko ugotovila nedvoumna volja občanov o preimenovanju Titove ceste v Radencih,« je pojasnil.

Občinski svet je njegov predlog podprl in s sklepom odpravil odlok o preimenovanju ceste. Predvidoma oktobra pa naj bi razpisali posvetovalni referendum o preimenovanju ceste upoštevajoč, da pobudniki tudi sami vztrajajo na referendumu.

titova-cesta, radenci
M.V.
Pobudo civilne iniciative za referendum je župan konec junija zavrnil, prepričan, da bi z referendumom ponovno prizadel mnoge v Radencih, ki so s prihodom Titove Jugoslavije izgubili veliko. Zato jih je njegova odločitev o morebitnem razpisu referenduma presenetila.

Zadovoljen, da so s preklicem prehiteli sodišče

Po izvedeni dopisni občinski seji pa se je župan Roman Leljak z dopisom obrnil na posamezne člane ustavnega sodišča. »Grozno mi je, da sem moral podpisati sklep, s katerim sem umaknil ime, ki je in bi moralo biti najbolj sveto v spominu vsakega državljana naše države. Osamosvojitev je izraz hrepenenja večine slovenskega naroda, še bolj pa hrepenenje vseh žrtev titoističnega sistema,« je zapisal in pojasnil, da se boji njihove razveljavitve odloka. »Razveljavitev bi pomenila, da bi zaradi zadeve Tito moralo vseh 212 občin vsak sklep v vseh zadevah objavljati v različnih uradnih listih, s tem pa bi povzročili veliko nepotrebnih dodatnih obremenitev občinam, bogatili pa izbrane posameznike, ki se že sedaj mastijo z objavami.«

Hkrati je izrazil zadovoljstvo, da so občinski svetniki sprejeli sklep o preklicu odloka, ker »na ta način vam jemljemo pravico, da odločate o odloku, ki je razveljavljen. Vaše začasno zadržanje bo tako ostalo v zgodovino zapisano kot akt, s katerim ste želeli vplivati s ciljem, da se zadrži cesta Josipa Broza Tita. Žalosti pa me, da ste si kot najvišji organ dovolili, da pridete v takšno situacijo«.

Prebivalci ulice zadovoljni s preklicem odloka

Franc Vukajč, predstavnik civilne iniciative Peticije 501, je ob tem ponovno poudaril, da gre za veliko vmesno zmago. »Zaradi karakterja našega župana pa ne moremo biti prepričani, da je to njegov zadnji korak. Šel bo skozi zid, da bo dosegel svoje,« je povedal. Presenetila jih je le odločitev o morebitnem razpisu referenduma. »Ko smo sami predlagali referendum, se je temu protivil, zdaj pa je pripravljen porabiti – kot se piše po družbenih omrežjih – tudi do 130.000 evrov.« Pri tem v civilni iniciativi poudarjajo, da je župan sam predlagal preimenovanje Titove ceste in tako prebivalcem ceste kakor tudi vsem občanom občine Radenci povzročil precejšnjo finančno škodo. »Zato bomo zahtevali ukrepanje pristojnih državnih organov osebno zoper njega in člane občinskega sveta, ki so izglasovali slep. Vložili bomo tudi odškodninske tožbe zoper omenjene. Od vsega tega bomo odstopili le, če pravni status Titove ceste ne bodo poskušali menjati z naslednjim referendumom, ker ta sploh ni potreben. Predvideni referendum bo prinesel nove, občutno še večje stroške za občinski proračun in stroške volivcev, ne glede na izid referenduma. Zato pričakujemo, da bo ravnal razumsko, saj gre za denar iz občinskega proračuna in ne njegov denar,« so jasni.