vestnik

(COPEKOV MLIN) Ne elitno strelišče, ampak razgledna ploščad

Andrej Bedek, 20. 9. 2021
Andrej Bedek
Občina Velika Polana v projektu Obnova mokrotnih habitatov ob Muri med drugim pravkar sodeluje pri vzdrževanju in obnovi opuščenega mokrotnega travnika Penovje v Mali Polani. Območje se razpostrira na drugi strani Črnca, kjer stoji ladijski zabojnik.
Aktualno

Po neuradnih informacijah naj bi ob Copekovem mlinu nastajalo strelišče, kar pa tamkajšnji župan Damijan Jaklin odločno zanika – Uveden je bil tudi nadzor okoljske inšpekcije.

»Odkar sem se lani marca odzval povabilu Mateja Tonina, da postanem državni sekretar na obrambnem ministrstvu, sem takoj postal tarča različnih napadov. V enem letu in pol je za menoj tako poklicno kot zasebno res težko obdobje, zato ne izključujem možnosti, da bom sodno preganjal tiste, ki blatijo moje ime in ugled. Vsak poseg, ki ga kot občina opravimo v okviru projekta Natura Mura 2000 in drugih projektov, ima podlago v odločbah in dovoljenjih Upravne enote Lendava in Zavoda za varstvo narave Maribor. Občinske aktivnosti je pod drobnogled vzel tudi inšpektorat za okolje in prostor, ki ni ugotovil bistvenih nepravilnosti. Na tem območju ne nastaja nobeno lovsko ali drugo strelišče. Res pa je, da se trudimo najti novo lokacijo za zelo dotrajano strelišče na glinaste golobe Lovske družine Velika Polana, katere član sem tudi sam.«

Tako se je na informacije, ki so zaokrožile v javnosti, da se na enem od zemljišč ob Copekovem mlinu v Mali Polani, ki je razglašen za zaščiteni kulturni spomenik, gradi elitno strelišče, za Vestnik odzval velikopolanski župan Damijan Jaklin, ki je sicer vmes odstopil z omenjenega sekretarskega položaja in je od maja direktor za področje vzdrževanja avtocest in hitrih cest v Darsu.

jaklin_foto
Arhiv vlade RS
»Načrtujem, da bo ploščad služila za razgledno točko, ko bomo obnovili območje travnika Penovje. Gre za objekt na zunanjih temeljih, ki ga lahko tudi preselimo, če se bomo tako odločili,« nam je na terenu pojasnil velikopolanski župan.

Ladijski zabojnik za zdaj skladišče

Tudi naše uredništvo so dosegle informacije, da se nedaleč od Copekovega mlina na zemljišču ob makadamski cesti proti Lendavi gradi elitno strelišče z dvignjeno ploščadjo, ki bi omogočalo lov na veliko divjad. Iz informacij je še izhajalo, da se med območjem Copekovega mlina, ki je že ograjeno in kjer se je med drugim snemala resničnostna oddaja Kmetija, in tako imenovanim streliščem postavlja dodatna ograja, ki bi divjadi preprečevala prečkanje potoka Črnec, s čimer bi imeli lovci večje možnosti za uplenitev trofejnih divjih živali.

Župan Jaklin na omenjeno odgovarja, da so »objekte, ki so nastali med snemanjem oddaje, v naravi pustili, saj z njimi načrtujemo privabiti še več turističnih obiskovalcev«. In dodaja, da Občina Velika Polana v projektu Obnova mokrotnih habitatov ob Muri pravkar sodeluje pri vzdrževanju in obnovi poplavnih travnikov na območju Natura Mura 2000. »V sklopu projekta obnavljamo opuščen mokrotni travnik Penovje v Mali Polani, vzpostavljen bo tudi interpretacijski center za ozaveščanje o kulturni dediščini in pomenu narave.«

Sami smo si od blizu ogledali dva objekta, ki so ju ob cesti ob potoku Črnec od Copekovega mlina v smeri Lendave postavili za potrebe projekta. Eden od objektov je ladijski zabojnik, obarvan v zelene oziroma vojaške barve, na strehi katerega je urejena večja ploščad. »Načrtujem, da bo ploščad služila za razgledno točko, ko bomo obnovili območje travnika Penovje. Gre za objekt na zunanjih temeljih, ki ga lahko tudi preselimo, če se bomo tako odločili,« nam je na terenu pojasnil velikopolanski župan.

DSC_0252
Andrej Bedek
Sami smo si od blizu ogledali dva objekta, ki so ju ob cesti ob potoku Črnec od Copekovega mlina v smeri Lendave postavili za potrebe projekta. Pri enem objektu gre za ladijski zabojnik, obarvan sicer v zelene oziroma vojaške barve, na strehi katerega je res urejena večja ploščad.

Inšpekcija zadržala posege, ograja morala stran

Informacije o domnevnem strelišču so prav tako dosegle inšpektorat za okolje in prostor, ki je zaradi tega uvedel inšpekcijski postopek. »Ugotovljeno je bilo, da je Lovska družina Velika Polana dala Občini Velika Polana v posest zemljišče ob potoku Črnec v katastrski občini Kapca. Občina je tam postavila dva objekta na točkovnih temeljih, v katerih bodo, kot so izjavili na občini, hranili orodje in stroje, ki jih potrebujejo za izvedbo projekta Obnova mokrotnih travnikov v neposredni okolici zemljišča. Za navedeno si je občina še pred izdajo odločbe inšpektorja pridobila naravovarstveno soglasje,« je za naš časopis odgovorila Darija Dolenc iz službe za odnose z javnostmi pri inšpektoratu in dodala, da v postopku, ki še ni končan, inšpektor ni ugotovil, da bi bila navedena objekta namenjena za strelišče.

Inšpektorat za okolje in prostor je ugotovil tudi nezakonitosti. Ker je za vse posege na vodnih in priobalnih zemljiščih treba dobiti vodno soglasje direkcije za vode, občina pa tega za ograjo ob potoku Črnec ni pridobila, in ker je z ograjo preprečila prost prehod, je kršila določbe zakona o vodah. Inšpektor je zato odredil odstranitev ograje, Občina Velika Polana jo je medtem že odstranila. Lesena ograja je zdaj odložena pri zabojniku.

Velikopolanska občina si je letos od inšpektorja prislužila še odločbo, s katero ji je začasno prepovedal izvajanje posegov v naravi v okviru projekta obnove mokrotnih habitatov ob Muri, saj za posege ni pridobila potrebnih dovoljenj. »Ker občina najprej ni sledila odločbi, je bil uveden izvršilni postopek. V nadaljevanju postopka pa je občina pridobila dovoljenje za poseg v naravo, ki se nanaša na navedeni projekt, in je dela tudi že končala,« nam je še sporočila Darija Dolenc z inšpektorata za okolje in prostor.

Vseeno le korak do strelišča?

Informacije o tako imenovanem elitnem strelišču Lovske družine Velika Polana so govorile tudi, da gre v tem primeru za kršitev zakona o orožju. Kaj pravi zakon?

Po določbah zakona o orožju si lahko lovska družina uredi strelišče tudi za glinaste golobe na svojem zemljišču (torej v konkretnem primeru tam, kjer danes stoji ladijski zabojnik), in to brez dovoljenja ministrstva za notranje zadeve, s tem da mora upoštevati predpise s področja urejanja prostora in varstva okolja. Na omenjenem ministrstvu so namreč zapisali, da določbe zakona o orožju, ki se nanašajo na civilna strelišča, ne veljajo za lovska strelišča, ki jih lovske organizacije v okviru lovišča uporabljajo za pristrelitev in preizkus lovskega orožja svojih članov po lovskih predpisih. Preizkus orožja pa je za slehernega lovca obvezen, če želi v tekoči sezoni izvajati lov na divjad.