vestnik

Daljnovod bodo poskusno zagnali

Majda Horvat, 18. 7. 2022
Majda Horvat
Gradnja daljnovoda je predstavljala velik poseg v naravo, zato je urejanje okolja po končanju del tako pomembno. Foto Majda Horvat
Aktualno

Po dveh letih se gradnja visokonapetostnega daljnovoda od Cirkovec do Pinc, ki predstavlja pomembno povezavo elektroenergetskih sistemov Slovenije, Madžarske in Hrvaške, bliža koncu.

Rok za vklop daljnovoda, ki je dolg 80,5 kilometra ter ima 264 stebrov, je v smislu zagonskih in funkcionalnih preizkusov predviden 30. junija, pričetek postopka pridobivanja uporabnega dovoljenja pa bo pozno jeseni, ko bo predvidoma izveden tudi tehnični pregled.

daljnovod
Vanesa Jaušovec
Daljnovodi v Ljutomeru


»Za pridobitev uporabnega dovoljenja bomo morali dokončati nadomestne habitate, travniške, gozdne in vodne, ter v sklopu poskusnega obratovanja opraviti prve meritve hrupa in elektromagnetnega sevanja,« so nam odgovorili na Elesu.
Prav tako se morajo po končanih delih po načrtu krajinske arhitekture izvesti zasaditve določenih vrst avtohtonih rastlin in grmičevja ne le v habitatih, ampak tudi vzdolž celotne trase daljnovoda. Gradnja daljnovoda je namreč predstavljala velik poseg v naravo, zato je skrbno urejanje prizadetega območja toliko bolj pomembno.


Pri Hotizi poteka 1200 metrov daljnovoda po območju hrvaškega katastra, tu so tudi trije stebri. Daljnovod na hrvaškem ozemlju je gradil hrvaški sistemski operater Hops, v njegovi domeni pa so tudi vsa potrebna dovoljenja.

Kaj zdaj berejo drugi