vestnik

Pomursko gospodarstvo: Dih jemala epidemija, zdaj vojna v Ukrajini

M. H., 7. 6. 2022
Nataša Juhnov
Kako dolgo bo še trajala nedosegljivost surovin in polizdelkov?
Aktualno

Cene energentov in surovin ponorele. Dobavne verige se trgajo. V podjetjih so pri načrtovanju poslovanja vse bolj previdni.

Podjetja so se zaradi epidemije covida-19 in spremenjenih navad kupcev znašla pred izzivi, ki so bili še pred dvema letoma nepredstavljivi, in ko je v začetku letošnjega leta že kazalo, da se razmere za poslovanje počasi normalizirajo, so postale zaradi vojne v Ukrajini še bolj zahtevne in reševanje težav še bolj zapleteno.

Strokovne službe Pomurske gospodarske zbornice (PGZ) so po razpravi, ki je potekala v upravnem odboru tega združenja, izzive in težave pomurskih podjetij strnile v tri glavne skupine. Prvo tvorijo enormno povečanje stroškov energije in ovire pri dostopanju do energentov zaradi vojne v Ukrajini. Drugo prekinjene oziroma onemogočene dobavne verige, podaljšani roki dobav ter zaradi stanja na globalnem trgu nedosegljivost surovin in polizdelkov. Tretja težava je pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile ob izjemno nizki brezposelnosti.

Kljub zadostnemu povpraševanju se morajo podjetja nenehno spopadati ob izjemnih podražitvah energentov še z rastjo cen vhodnih surovin (železa, aluminija, polizdelkov …), ki so se v zadnjem obdobju podvojile ali celo potrojile. Zaradi tega in težav z dobavami sama povečujejo zaloge. To ima za posledico višanje stroškov zalog in upad likvidnosti, te stroške pa tudi morajo prenašati na ceno končnih izdelkov. Pomoč države gospodarstvu za blažitev dviga cen energentov je prenizka in presplošna, ugotavljajo pri PGZ, prav tako ni dosegla najbolj prizadetih panog v obsegu, kot bi bilo potrebno.

Ažurno na različnih ravneh 

Težave že vplivajo na poslovanje podjetij, kako bo v prihodnje, pa je v veliki meri odvisno od razmer, povezanih z razvojem dogodkov v Ukrajini in sprejetimi sankcijami proti Rusiji. Če se bodo trenutne omejitve še nadaljevale ali celo poglobile, je mogoče pričakovati nadaljnjo rast cen surovin, omejevanje dobav in v skrajnem primeru zmanjševanje obsega proizvodnje.

Podjetja zato že zdaj načrtujejo in potrjujejo naročila v nekem časovnemu okviru, za katerega lahko predvidijo razpoložljivost surovin. Ob tem iščejo tudi alternativne dobavitelje in zaradi varnosti povečujejo zaloge. Kajti zaradi občutljive situacije je treba stalno spremljati razmere na trgu in se ažurno odzivati na različnih ravneh.

Kljub zahtevnim razmeram za poslovanje v pomurskih podjetjih še vedno pospešeno načrtujejo vlaganja ali pa so naložbe že v izvedbi. Zelo realna pa je bojazen, da jih bodo zaradi previdnosti začela prelagati na poznejši čas.