vestnik

Do česa so upravičeni starši v primeru, da je otrok v karanteni?

Vestnik, 8. 9. 2021
Marina Vrbnjak
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Staršem pripada nadomestilo, razen če so samozaposleni.

Že prve dni po vrnitvi otrok v šole so se pojavila prva zaprtja razredov zaradi okužb s covid-19 in napotitev v domačo oskrbo oziroma karanteno na domu. Do česa so upravičeni starši otrok, ki obiskujejo vrtec in otrok do vključno 5. razreda?
Kot so pojasnili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so starši v skladu z veljavnim Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) do 31. decembra 2021 v tem primeru upravičeni do nadomestila plače. »V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca,« so nam pojasnili. Nadomestilo predstavlja 80 odstotkov osnove in ne sme biti nižje od minimalne plače. Izplačana nadomestila plač delavcev v tem primeru delodajalcu Republika Slovenija povrne v celoti.

prvi-šolski-dan, šola
M.V.
V karanteni naj bi bilo že več kot 600 učencev po celotni Sloveniji.

Samozaposleni starši brez nadomestila
Povsem drugače pa je za samozaposlene starše. »Trenutno nadomestilo za samozaposlene za čas trajanja karantene ali višje sile ni na voljo,« so povedali pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namreč, s 30. junijem 2021 so bili ukinjeni vsi splošni ukrepi za gospodarstvo, razen skrajšanega delovnega časa - pa še ta ima omejitve. Samozaposleni od takrat več niso upravičeni do izgubljenega dohodka v takem primeru.