vestnik

Dogovor podpisalo 28 sindikatov javnega sektorja

Vestnik, STA, 3. 6. 2021
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Dogovor o odpravi nekaterih varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače ter regresu za letni dopust je podpisalo 28 od 45 sindikatov javnega sektorja. 32 sindikatov pa je podpisalo tudi o kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti je podpisalo vseh pet sindikatov s področja kulture. Trije sindikati od petih predvidenih so podpisali aneks za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost pa je podpisal edini predvideni podpisnik - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Trije od štirih sindikatov so podpisali aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, trije od šestih pa aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije je podpisalo pet od šestih sindikatov, so še sporočili.

Podpisani dogovor javnim uslužbencem med drugim prinaša višji regres za letni dopust za leto 2021, znašal bo 1050 evrov, ter premik izplačilnega dne na najpozneje deseti oz. deseti delovni dan v mesecu, s čimer bo zagotovljen sproten obračun in izplačilo plač povsod v javnem sektorju. 

Spremembe bodo nastopile tudi pri obračunu povračila stroškov prevoza na in z dela. Po novem se povračilo stroškov za vse javne uslužbence izračuna na enak način, in sicer na podlagi razdalje med krajem bivališča in krajem opravljanja dela. S 3,99 na 4,30 evra se bo zvišal regres za prehrano, prav tako pa se bodo zvišale dnevnice za službena potovanja v Sloveniji. Te bodo tako po novem za potovanja, ki trajajo med osem in 12 ur, znašale 10,68 evra, za potovanja nad 12 ur pa 21,39 evra.

Kot so še sporočili z ministrstva za javno upravo, se za člane sindikatov, ki so podpisniki dogovora in aneksov, s 130 na 140 odstotkov minimalne plače zvišuje tudi cenzus za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči. Višini terenskih dodatkov in jubilejnih nagrad pa ostajata nespremenjeni.