vestnik

(Koncesije za domove za starejše) Dom Kuzma bi gradil v Dobrovniku in v Ženavljah

Majda Horvat, 23. 11. 2021
Majda Horvat
V Dobrovniku bi dom za starejše, ki bi deloval kot enota Doma Kuzma, postavili na zemljišču, kjer je bil nekoč vrtec. Foto Majda Horvat
Aktualno

Trije vlagatelji se potegujejo za 259 koncesijskih mest v Pomurju

Oktobra so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odprli vloge, ki so prispele na razpis za podelitev koncesij za 1100 mest v institucionalnem oziroma domskem varstvu starejših. Zanje se potegujejo tudi trije prijavitelji, ki bi dejavnost izvajali v Pomurju. Dom Kuzma je oddal kar štiri vloge, v katerih se poteguje za 132 mest, Dom Loka s poslovnim sedežem v Mariboru za 120 mest in Dom starejših občanov Gornja Radgona za sedem mest. Komu bodo koncesije podeljene, bo znano predvidoma decembra.

Dom Kuzma bi 132 postelj

Po številu zaprošenih mest izstopa Dom Kuzma, katerega vloge so vse popolne. To poudarjamo zato, ker je bila februarja letos vloga Doma Kuzma za pridobitev koncesije za 21 postelj zavrnjena kot nepopolna zaradi neustrezne garancije, kljub temu da je dom postelje, ki jih je pridobil z naložbo v povečanje prostorov, že imel zasedene s stanovalci. »Zdaj se znova potegujemo za koncesijo tudi za te postelje, ustrezno bančno garancijo pa imamo še za preostale vloge,« je poudarila Jožica Baša, direktorica Doma Kuzma.

81b6d2c46afc65b1fa00fefaea55a6a6
Natasa Juhnov
Jožica Baša

Dve vlogi sta povezani s pridobitvijo koncesije za 24 mest na lokaciji Kuzma, dve pa se nanašata na načrtovano postavitev dveh novih enot, v Dobrovniku s 60 in v Ženavljah z 48 mesti oziroma posteljami. V obeh primerih bi Dom Kuzma zagnal dejavnost v novozgrajenih objektih, pri izvedbi projektov ima tudi podporo Občine Dobrovnik in Binkoštne cerkve Ženavlje.

Melita Ficko: Ustvariti medgeneracijsko družbo 

Če dobijo koncesijo, bodo objekt v Dobrovniku zgradili na zemljišču v središču kraja, kjer je še vedno opuščena stavba vrtca. Vrtec ima nove prostore ob stavbi osnovne šole nedaleč stran. »Tako že vidim, kako bi lahko na tej osnovi ustvarili zanimivo medgeneracijsko zgodbo,« razmišlja Melita Ficko, prav tako direktorica v Domu Kuzma in pobudnica postavitve enote doma v Dobrovniku, kar je podprla tudi Baševa.

Občina Dobrovnik je v začetku septembra objavila razpis za zbiranje ponudb za podelitev stavbne pravice za zemljišča v skupni velikosti 6257 kvadratnih metrov. Na razpis se je prijavil samo Dom Kuzma, ki bo pozneje zemljišča lahko tudi odkupil, sam pa bo moral odstraniti tudi obstoječe objekte.

melita-ficko
Jure Zauneker
Melita Ficko

Občina Dobrovnik si že vrsto let prizadeva za storitve varstva starejših, bodisi domske oskrbe ali dnevnega centra, pravi župan Marjan Kardinar, vendar so bili dosedanji pogovori z javnimi zavodi, ki bi lahko to dejavnost organizirali, neuspešni. Letos pa so dogovor o sodelovanju sklenili z Domom Kuzma. Župan upa na ugodno rešitev njihove vloge za pridobitev koncesije, kajti na območju, kjer živi manjšina, zdaj deluje samo Dom starejših Lendava.

Zamisel o postavitvi doma za starejše je v preteklosti imela skupaj z binkoštnimi cerkvami po Evropi tudi Binkoštna cerkev v Ženavljah, vendar je bilo to zanje doslej neuresničljivo. »Zato smo se povezali z Domom Kuzma, ki je pripravljen projekt izvesti, če bo zanj dobil koncesijo,« je pojasnil Daniel Grabar, pastor Binkoštne cerkve. Nov objekt bi postavili na zemljišču ob stavbi Binkoštne cerkve, ki ga bo treba za ta namen še kupiti, so pa lastniki že povedali, da ga bodo prodali. »Mi projekt podpiramo in bomo po svojih močeh sodelovali pri njegovi izvedbi, je pa to tudi v interesu širše skupnosti,« je še povedal Grabar. Cerkev naložbe za zdaj finančno ne bo podprla.

dedccad8b49a48e4007740aff9181db3
Arhiv Vestnika
Župan občine Dobrovnik, Marjan Kardinar, upa na ugodno rešitev njihove vloge za pridobitev koncesije.

Senecura v Mursko Soboto?

Neznana v lokalnem okolju je družba Dom Loka iz Maribora, ki se poteguje za koncesijo za 120 mest v Murski Soboti, veliko bolj pa je v poslovnih krogih znan njen ustanovitelj in edini družbenik Alan Perc, podjetnik iz Maribora. Družba Dom Loka je bila ustanovljena 1. septembra 2021, torej natanko mesec dni pred iztekom roka za oddajo vloge na razpis za koncesije, ob skrbi za starejše in invalidne osebe so njene druge dejavnosti gostinstvo, gradbeništvo in storitve. Perc je bil tudi solastnik Sončnega doma, edinega zasebnega doma za starejše v Mariboru, ki ga je v začetku lanskega leta kupila Senecura.
Alan Perc je tudi edini družbenik v finančni družbi Brod na Muri, katere direktor je ostal njen prejšnji lastnik Rafael Kos. Do menjave lastništva je prišlo januarja 2020, Perc pa razloga za to naložbo takrat za Vestnik ni razkril.
Znano je, da ima Brod na Muri v lasti nekaj zanimivih nepremičnin v Murski Soboti, prodajalno v Blagovnici v velikosti 35 kvadratnih metrov in od leta 2017 več zemljišč, ki so se prodajala v stečajnem postopku Vrtnarije Sum Sobota, od prej pa ima v lasti tudi pot, ki edina omogoča dostop do skorajda vseh parcel na območju Visitor centra.