vestnik

(DOM RAKIČAN) Za višji bivalni standard 13,5 milijona evrov

Majda Horvat, 23. 5. 2022
Osebni arhiv
Boris Sapač, član uprave Pomgrada, in Zoran Hoblaj, direktor Doma starejših Rakičan, sta sklenila pogodbo o obnovi matične enote.
Aktualno

Ocenjena vrednost obnove stavbe matične enote je bila nižja za milijon evrov – Zaradi dviga cen v gradbeništvu bodo ministrstvu poslali zahtevek za plačilo razlike.

Dom starejših Rakičan in podjetje Pomgrad sta podpisala pogodbo o izvedbi celovite obnove notranjosti stavbe matične enote v Rakičanu. Pogodbena vrednost je 13,5 milijona evrov, predvideni datum dokončanja del pa 30. junij prihodnje leto.

Obnova bo izvedena tako, da bo zadoščeno novim tehničnim standardom in normativom, kar pomeni, da bodo velike sobe preuredili v eno- in dvoposteljne z lastnimi kopalnicami in sanitarijami, s čimer bodo zagotovili višji bivalni standard stanovalcem. Poleg tega bodo na novo uredili pralnico, razširili kuhinjo, uredili nove prostore za delovno terapijo, skupne prostore za druženje stanovalcev, avlo in pisarne za vse službe zavoda. Obnova bo zajemala tudi ureditev tako imenovanih čistih in nečistih poti ter ureditev prostorov po usmeritvah za obvladovanje epidemij za zagotavljanje izolacije.


Državi bodo poslali zahtevek za kritje razlikeNa razpis, ki je bil objavljen februarja letos, je prišla le ponudba podjetja Pomgrad, sklenjena pogodba pa je višja od ocenjene vrednosti del, ki je bila 12,4 milijona evrov.


»Ponovitev razpisa ne bi prišla v poštev, predvsem zaradi roka izvedbe in črpanja sredstev EU, ki je zaradi iztekajoče se aktualne finančne perspektive določen za 30. junij 2023. Ti roki so že sami po sebi tako kratki, da bomo v veliki stiski s časom, če pa bi ponavljali razpis, bi to pomenilo, da investicije ne bi mogli izvesti. Na podlagi prejetih ponudb preostalih upravičencev z razpisa za sredstva React-EU izhaja, da je ponudba, ki smo jo sprejeli, med tistimi, ki so imele najmanjši dvig končne cene glede na načrtovana sredstva,« je okoliščine sklenjenega posla pojasnil Zoran Hoblaj, direktor Doma starejših Rakičan.


Rakičanski dom si je za izvedbo naložbe pridobil sofinanciranje v višini 12 milijonov evrov, nastalo razliko med izvedbeno ceno in dodeljenimi sredstvi pa bodo predvidoma po pogodbi, sklenjeni z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poravnal upravičenec sam. Ta znaša 1,5 milijona evrov. Ker pa je pri vseh razpisih za sredstva EU prišlo do izrednih dvigov cen, ki jih niso mogli predvideti v investicijskih dokumentih – izdelani so bili v prvi polovici leta 2021, izredni dvigi cen v gradbeništvu pa so se pojavili jeseni 2021 in v začetku leta 2022 –, so v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije sprejeli sklep, da se državi pošlje zahtevek za kritje razlike med načrtovanimi vrednostmi in dejansko prejetimi ponudbami za izvedbo investicij. »Gre namreč za vlaganja v državno infrastrukturo, dogajanja na trgu pa ni bilo možno predvideti,« še poudari Hoblaj.

Pomgrad bo dela začel takoj po ureditvi formalnosti, predvidoma konec tega tedna. Takrat bo tudi končana preselitev stanovalcev na začasno lokacijo v hotelu Diana.