vestnik

Donacije podjetij pomurskim občinam: Od denarja do drobljenca

Timotej Milanov, 16. 6. 2019
Branko Zunec
Družba Carthago donira vsako leto 20 tisoč evrov za potrebe društev v občini.
Aktualno

Zasebna podjetja občinam po celotni Sloveniji namenjajo različne vrste donacij, od denarja za društva do gradbenega materiala in pomoči pri čiščenju, Pomurje pri tem ni izjema

Tako kot na območju celotne države tudi v Pomurju zasebna podjetja tako ali drugače pomagajo občinam, na območju katerih delujejo. Pomoč v obliki donacij je zelo raznovrstna, kar pokaže že hiter pregled po izbranih pomurskih občinah. »Mestna občina Murska Sobota ni prejela nobenih donacij zasebnih podjetij, ne v denarju in ne v obliki investicije v občinske projekte,« v največji pomurski občini odgovarjajo na vprašanje, ali so bili v zadnjih letih deležni tovrstnih prispevkov.
V Občini Odranci, kjer deluje družba za proizvodnjo avtodomov Carthago, so po besedah župana Ivana Markoje z omenjenim podjetjem predlanskim sklenili dogovor, da podjetje v naslednjih petih letih občini vsako leto nakaže 20 tisoč evrov donacije za potrebe različnih odranskih društev. »Za to smo se dogovorili, ker so se društva posamično obračala na Carthago s prošnjami za donacije, v podjetju pa niso vedeli, koliko naj komu dajo. Tako smo se odločili, da ta sredstva raje dajo občini, ki jih vsako leto razdeli društvom na podlagi razpisa, in sicer za projekte zunaj njihovega osnovnega delovanja,« pojasnjuje Markoja, ki dodaja, da gredo donacije drugih podjetij v občini še vedno neposredno društvom na podlagi medsebojnih dogovorov. Pri urejanju infrastrukture Carthago občini ni posebej pomagal. »Njihova udeležba je že vključena v komunalni prispevek, dodatnih donacij v tem pogledu ni bilo.«Župan Občine Veržej Slavko Petovar pravi, da vsako leto podjetja v občini zaprosijo za donacijo v zvezi z organizacijo tradicionalnega Miholovega sejma. »Dajo nam 100 ali 200 evrov, vsega skupaj se ne nabere za več kot 1500 evrov.« Lastniki tamkajšnjih Term Banovci, pravi, doslej nikoli niso imeli posluha, da bi kakor koli vlagali v občino.
Župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič pojasnjuje, da zaradi povečanega prometa in obrabe cest, do česar pride zaradi vožnje materiala iz sotinskega kamnoloma, od družbe Pomgrad vsako leto dobijo 1000 kubičnih metrov drobljenca za posip cest, katerega vrednost je ocenjena na 10 tisoč evrov. Druga podjetja v občini ne prispevajo ničesar.


Tišinski župan Franc Horvat pravi, da se je občina na pobudo društev s prošnjo obrnila na Geodetsko družbo iz Ljubljane, ki je sodelovala pri izvedbi komasacije na območju občine, ta pa je za vsa društva v občini dala skupno 30 tisoč evrov. Drugih omembe vrednih donacij po besedah Horvata ni, če že so, gre večinoma za manjše materialne prispevke, največkrat gradbenih podjetij, ki izvajajo dela v občini. »Če recimo sanirajo odsek ceste, nam včasih naredijo uslugo in naredijo ob tem še kak manjši popravek, ki ni bil predviden, če naletijo na tovrstno situacijo, ali počistijo kak jarek, za to pa potem ne izstavijo računa.«

donacije pomurske občine zasebne družbe
Kaj zdaj berejo drugi