vestnik

(Državne ceste v Pomurju) Obnavlja se pet večjih odsekov

D. N., 14. 8. 2022
A. G.
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) se je zaradi slabega stanja vozišča odločila za obnovo več državnih cest v Pomurju, ki so kategorizirane kot regionalne ceste III. reda.

V izvedbi je tako pet večjih projektov v skupni vrednosti nekaj več kot 7,7 milijona evrov, vsa sredstva za sanacijo je zagotovila direkcija kot naročnica del.

Finančno najobsežnejša je bila sanacija ceste Lemerje–Grad, ki se je končala konec julija, ocenjena je bila na 2,5 milijona evrov. Dela sta opravila podjetje Pomgrad in Pomgrad, cestno podjetje. Nekaj več kot 2,1 milijona evrov bo stala preplastitev vozišča na cesti R3-721 na odseku Petrovci–Kuzma. Predviden zaključek del, ki jih izvaja podjetje GMW iz Turjanec, je januarja 2023. Potekajo tudi dela na cesti R2-442 na odseku Črenšovci–Dolnji Lakoš, vozišče obnavlja podjetje Asfalti Ptuj. Skupna vrednost del, ki bodo predvidoma končana v drugi polovici avgusta, je okoli 1,2 milijona evrov.

Potekajo tudi dela na cesti R3-723, na odseku Šalovci–Čepinci, ki jih izvaja Pomgrad, cestno podjetje. Dela, ki bodo končana predvidoma novembra, so ocenjena na 1,4 milijona evrov. Podjetje Pomgrad izvaja tudi preplastitev vozišča na cesti R3-715, na odseku Murska Sobota–Skakovci, ocenjena vrednost del, ki jih nameravajo končati septembra, pa je 453 tisoč evrov.

V okviru vseh obnov bodo urejene voziščne konstrukcije, odvajanje vode ter signalizacija, očiščeni bodo jarki, izvajalci del pa bodo uredili tudi bankine, so še sporočili iz DRSI.