vestnik

Dva milijona evrov za Ocean Orchids in devetsto tisoč za Medicop

Majda Horvat, 31. 5. 2018
Aktualno

V Dobrovniku bodo gradili logistični center s kontrolirano klima, v Murski Soboti pa skladiščno-razvojni center. 

Vlada je na predlog gospodarskega ministrstva podprla dva projekta, in sicer gradnjo logističnega centra podjetja Ocean Orchids in gradnjo skladiščno - razvojnega centra podjetja Medicop, ter ju vrstila v Načrt razvojnih programov 2018 - 2020. Dobrovniško podjetje Ocean Orchids bo za svojo naložbo, ki je vredna 9,3 milijona evrov, prejelo dva milijona evrov regionalne državne pomoči, Medicop pa za naložbo vredno osem milijonov
Skupna vrednost odobrene državne pomoči znaša 5,5 milijona evrov, država pa bo finančno podprla še naložbi podjetja Kovis livarna in Termit.

17ff225b6ce4874347a6e91ad09256d8
Jure Zauneker
Logistični center je pomemben za prihodnost podjetja Ocean Orchids.

Nov logistični center s kontrolirano klimo v velikosti 35.000 kvadratnih bo podjetje Ocean Orchids zgradilo ob obstoječih proizvodnih ter razstavnih prostorih v Dobrovniku. Z njim bo podjetje združilo gojenje in hrambo lastnih orhidej in zelenih rastlih, glede na zahteve strank in poslovnih partnerjev pa bodo lahko hranili in prodajali tudi rastline drugih proizvajalcev. Izboljšana ponudba je torej tista dodana vrednost, ki bo podjetju omogočala obstoj in razvoj v svoji v panogi. Podjetje je glede logistične dejavnosti že tudi sklenilo dogovor s trgovsko verijo Ikea. Podjetje bo z razširitvijo dejavnosti povečalo tudi število zaposlenih in postopoma odprlo 40 novih delovnih mest.


Nov logistični center s kontrolirano klimo v velikosti 35.000 kvadratnih bo podjetje Ocean Orchids zgradilo ob obstoječih proizvodnih ter razstavnih prostorih v Dobrovniku.

Medicop bo z načrtovano naložbo še povečal dodano vrednost na zaposlenega, ki je že zdaj visok, do leta 2023 pa bo investicija prinesla 23 novih delovnih mest.