vestnik

Dva tovornjaka na minuto v eno smer

Majda Horvat, 3. 11. 2018
Majda Horvat
Dolinsko postajališče bo kontrolna točka za izločanje neustrezno opremljenih in preobremenjenih tovornjakov.
Aktualno

Slovenske avtoceste so preobremenjene – Čez Muro na dan več kot šest tisoč tovornjakov

Tranzitni tovorni promet hitro narašča tudi na pomurski avtocesti (od dva do tri odstotke) in zdaj predstavlja dobro četrtino celotnega prometa. Po podatkih štetja prometa, ki se izvaja na avtocesti pri Vučji vasi, je Prekmurje letos prevozilo v smeri Maribora 745.185 tovornih vozil (zajeti podatki do 20. oktobra) ali v povprečju samo v eno smer 2.543 na dan. To sta v povprečju dva tovornjaka na minuto. Zaradi potrebe po nadzoru tovornega prometa, ki prihaja iz Madžarske ter vzhodnega dela Evrope in se premika po Sloveniji do koprskega pristanišča in Italije, so začeli urejati postajališče Dolinsko sever. Tovornjaki, ki vstopajo na pomursko avtocesto, so namreč pogosto preobremenjeni in neustrezno opremljeni za zimske razmere, zato ob gostem prometu in preobremenjenem slovenskem avtocestnem križu povzročajo zastoje in ogrožajo varnost.

8fe0718e5ebc419387698e745ea59da8
Nataša Juhnov
Nove oznake za čiščenje ledu in snega s tovornjakov na pomurski avtocesti.

Tovorni promet za tri leta
Prometna obremenitev na odseku avtoceste Vučja vas–Murska Sobota (v obeh smereh)

Tovorni promet skupaj - povprečno na dan
Leto 2015 2016 2017
6.230 6.342 6.528

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo

Skoraj 400 tisoč evrov

Dolinsko postajališče je bilo najprej namenjeno le za postanke tovornjakov, po predlogu prometnega inšpektorata in ministrstva za notranje zadeve pa je leta 2015 postalo nadzorna točka Darsove nadzorne službe in drugih prekrškovnih organov, torej še cestne in finančne policije ter infrastrukturne in veterinarske inšpekcije. Razmere za izvajanje občasnega nadzora na tem kraju so bile ob vse gostejšem tranzitnem prometu, ki poteka po pomurski avtocesti iz Madžarske, neustrezne, zaradi varnosti pa je bilo treba še povečati nadzor. Zato je bila sprejeta odločitev, da se postajališče Dolinsko sever kot pilotni projekt uredi ne le za občasni nadzor, ampak tudi za izločanje preobremenjenih in neustrezno opremljenih tovornih vozil. Ta so v preteklih zimah pogosto povzročala zastoje v prometu in na splošno ogrožala varnost. Pogodbo o izvedbi del v skupni vrednosti 400 tisoč evrov je Dars sklenil 2. avgusta s podjetjem Pomgrad, dela pa naj bi bila končana do sredine novembra.

3d7dccd34962234ff289303a5aa510ff
Nataša Juhnov
Oder, namenjen voznikom tovornjakov, da bodo lahko s tovornjakov očistili sneg.

Tovornjaki letos
Prometna obremenitev na odseku Vučja vas–Murska Sobota (samo v smeri Maribora)

Leto 2018 - mesec
Skupaj promet
Tovorni promet

Januar
262.503
74.711

Februar
191.911
65.812

Marec
246.650
77.389

April
255.213
74.950

Maj
270.520
83.502

Junij
272.802
78.714

Julij
302.133
82.441

Avgust
347.131
64.471

September
304.985
79.205

Oktober - do 20. oktobra
183.162
59.263

Skupaj
2.652.906
745.185


Vir: Direkcija RS za infrastrukturo

Podest za čiščenje snega in ledu

Na avtocestnem počivališču pri Murski Soboti v smeri Maribora pa se prav tako pilotno ureja prostor s postavljanjem podestov, kjer bodo vozniki tovornih vozil lahko z vrha tovornjakov odstranjevali sneg in led. Takšne montažne odre za čiščenje snega in ledu v tujini poznajo že nekaj časa.
Miha Šoštarič
Pomurska avtocesta je preobremenjena s tujimi tovornjaki.