vestnik

Dvig turistične takse tudi na račun promocije

Janko Votek, 14. 3. 2018
Nataša Juhnov
Lastniki počitniških hiš bodo morali ob nadomestilu za stavbno zemljišče plačevati še pavšalno turistično takso po ležišču v počitniški hiši. 
Aktualno

Zakon o spodbujanju razvoja turizma poleg prenočitvenih obratov zajema počitniške hiše – Pavšalna taksa za počitniške hiše in kleti

Februarja sprejet zakon o spodbujanju in razvoju turizma (ZSRT) celovito ureja načrtovanje in izvajanje spodbujanja turizma na vseh ravneh – državni in lokalni. Posebno pozornost velja nameniti turistični in promocijski taksi. V bistvu gre za eno postavko, ki so jo gostom dolžni zaračunati lastniki turističnih objektov na turističnem območju.

Turistična taksa ni novost in so jo gostje plačevali že do zdaj. Določitev višine turistične takse je bila v pristojnosti lokalnih skupnosti – občin. Te so določale višino turistične takse s sprejetim odlokom. Po vsebini je šlo za dajatev, ki so jo gostje plačevali kot nadomestilo za storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju. Denar, zbran s turistično takso, so v Moravskih Toplicah namenjali za gradnjo infrastrukture za potrebe turistov. Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, nam je povedal, da so s temi sredstvi urejali sprehajalne poti, zgradili ali pomagali zgraditi nekaj infrastrukture, ki je omogočala večjo dostopnost gostov do manjših turističnih ponudnikov, uporabili so jih še za financiranje dejavnosti Turističnoinformacijskega centra, ki turistom poleg servisnih informacij ponuja nekatere storitve.