vestnik

Evropska sredstva za dve dodatni kolesarski povezavi v Pomurju

Vestnik, 9. 5. 2021
Nataša Juhnov
Kobilje
Aktualno

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava, ki je vreden 477 tisoč evrov, ter za projekt Izgradnja kolesarske povezave Lendava-Dobrovnik-Kobilje, ki je vreden 1,2 milijona evrov.

Projekt Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava bosta izvajali občini Dobrovnik in Turnišče v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo prispeval 305 tisoč evrov. 

35a7b8b76ba095d228b4feff2f11bd8b
Nataša Juhnov
Občino Turnišče sestavljajo štiri naselja.

Zgrajenih bo 2,11 kilometra novih kolesarskih poti na že obstoječi kolesarski povezavi, ki skupno znaša 18,11 kilometra. Občini bosta z gradnjo novih kolesarskih poti omogočili varne regionalne kolesarske povezave za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, urbana območja pa bosta povezali z njihovim zaledjem in tako spodbudili prebivalce k dnevnim migracijam na delo ali v šolo s kolesom. Dolgoročno bosta zagotovili tudi povezave z ostalimi središči regionalnega in lokalnega pomena. 

dobrovnik, naselje
Nataša Juhnov
Dobrovnik

Odobrena pa so bila tudi sredstva za kolesarsko povezavo med občinami Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Za projekt, vreden 1,2 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 490 tisoč evrov, zgrajenih pa bo 4,35 kilometra novih kolesarskih poti na kolesarski povezavi, ki bo po izvedeni investiciji dolga 19 kilometrov. Naložba obsega tri odseke dvosmernih kolesarskih stez v omenjenih treh občinah. 

Kaj zdaj berejo drugi