vestnik

Evropska sredstva za obnovitev naravnih habitatov ob Muri

Vestnik, 29. 7. 2020
Nataša Juhnov
Vrednost projekta je okoli 4,6 milijona evrov.
Aktualno

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila finančno podporo za projekta obnovitve mokrotnih habitatov ob Muri.

Kot so danes sporočili iz službe vlade, je namen projekta Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri izboljšanje življenjskih pogojev tamkajšnje flore in favne. V okviru projekta bodo obnovili rečno dinamiko, vodni habitat, poplavne gozdove in mokrotna travišča, zagotovili bodo varovanje pomembnih delov habitatov območja Natura ter vzpostavili informacijske centre, učne poti in interpretacijske poligone. Vrednost projekta je okoli 4,6 milijona evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okoli 3,6 milijona evrov.