vestnik

Finančne spodbude sedmim podjetjem in podjetnikom

Majda Horvat, 9. 8. 2021
Nataša Juhnov
Finančne spodbude Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti za podjetja na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti.
Aktualno

Na razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2021 (Ukrep 1, Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024), ki ga je izvedla Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, je prispelo 26 vlog.

Razpisana sredstva v višini 300 tisoč evrov, ki jih zagotavlja ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je prejelo sedem podjetij oziroma podjetnikov. To so Avtoprevozništvo in težka gradbena mehanizacija Tibor Horvat, Linox Solution, Cos proizvodnja in trgovina, Foto Šimonka, Oletić GPI inženiring, Mizarstvo Evgen Szöke in Digifot. Za finančno spodbudo vsem projektom, ki so jih na razpis prijavila podjetja in podjetniki, pa bi potrebovali 1.127 tisoč evrov.

Finančne spodbude v državnem proračunu se dodelijo na podlagi programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti, ki ga za programsko obdobje pripravi narodna skupnost v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo, uradom vlade za narodnosti in ministrstvom za gospodarstvo.