vestnik

(FOTO) Dela na puconski ravnici so se začela

Na odseku državne ceste Petrovci-Martjanci z lokalno cesto, ki povezuje Sebeborce in Puconce, so se ta teden začela gradbena dela. Celotna investicija, ki jo krije Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), stane 642.299 evrov, v sklopu projekta pa bo vzpostavljeno krožno križišče, urejena bo voziščna konstrukcija, zgrajene bodo površine za pešce med avtobusnima postajališčema, ki bosta vzpostavljeni južno in severno od navedenega krožišča, urejeni pa bodo tudi dostopi do kmetijskih zemljišč, cestna razsvetljava, prometna signalizacije in odvodnjavanje. Izvajalec del, podjetje Pomgrad, bo z deli končal predvidoma 4. aprila prihodnje leto. Foto A.G.