vestnik

(FOTO) Puconska ravnica končno dobila krožišče

Križišče na odseku državne ceste Petrovci-Martjanci z lokalno cesto, ki povezuje Sebeborce in Puconce, je bilo urejeno v krožišče. Stroške investicij, ki so znašali nekaj več kot 642 tisoč evrov, je v celoti krila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, dela pa je med novembrom lani in začetkom letošnjega aprila izvajalo gradbeno podjetje Pomgrad. V sklopu projekta je bila vzpostavljeno krožno križišče, urejena je bila voziščna konstrukcija. Urejeni so bili tudi dostopi do kmetijskih zemljišč, cestna razsvetljava, odvodnjavanje in prometna signalizacija. Namen vzpostavitve krožnega križišča na tej črni točki oziroma lokaciji z visoko stopnjo prometnih nesreč je umirjanje prometa. Fotografije Vanesa Jaušovec