vestnik

Galex: Kljub priči iz Dubaja ostajajo odprta vprašanja

Timotej Milanov, 13. 9. 2019
Jure Zauneker
Miran Jablanovec in Sunil Doshi, ki je prišel v Mursko Soboto, da bi potrdil poslovno sodelovanje med Galexom in družbo Pharmsol, zaradi katerega naj bi morali po navedbah obrambe pri soboškem farmacevtu hraniti zaloge s pretečenim rokom trajanja.
Aktualno

Nekdanja vodja proizvodnje na sodišču potrdila, da karantene, v kateri skladiščijo zaloge s pretečenim rokom trajanja, revizorji niso pregledovali

Sojenje nekdanjemu direktorju Galexa Miranu Jablanovcu se je nadaljevalo z zaslišanjem predstavnika družbe Pharmsol z Malte. Gre za Sunila Doshija, avstralskega državljana, ki živi v Dubaju. Kot smo že poročali, Jablanovcu očitajo poneverbo poslovnih listin, na podlagi katerih je Galexu zagotovil posojila. V letih 2010–2013 naj bi kot odgovorna oseba podpisal letna poročila družbe, v katerih so bile popisane tudi zaloge zdravil s pretečenim rokom trajanja, s čimer naj bi oškodoval posojilodajalca – Poštno banko Slovenije in banko Raiffeisen, pri katerih je družbi zagotovil skupno za 2,3 milijona evrov posojil. Jablanovec želi dokazati, da je šlo pri omenjenih zalogah za tako imenovane razvojne zaloge, ki se uporabljajo za dokazovanje obstojnosti zdravila pri prodaji licenc, o čemer naj bi pričal tudi Doshi. Ta je na sodišču povedal, da so v tistem času z Galexom sodelovali tako, da so družbi prodajali surovine za proizvodnjo generičnega zdravila perindopril, zaradi katerega je Galex tudi zašel v finančne težave.

Kasneje so od Galexa kupili pravice za perindopril, saj so z zdravilom želeli prodreti na azijske trge, predvsem na indijski ali kitajski trg, kamor bi preselili tudi proizvodnjo, potem ko Galex zdravila več ni mogel proizvajati pri evropskih pogodbenih partnerjih. Vendar jim ni uspelo prodati večjih količin, tudi zaradi zamude pri dobavi. Tako imenovanih razvojnih zalog, pravi, sami ne bi prevzeli, saj morajo te po njegovi razlagi ostati pri Galexu zaradi izpolnjevanja evropskih regulatornih zahtev. Tovrstne zaloge je namreč treba testirati vsakih šest mesecev. Pri tem je še pojasnil, da izdelki, ki so narejeni za potrebe tehnične dokumentacije, niso namenjeni prodaji, temveč zgolj za razvojne zaloge, medtem ko morajo izdelke, ki so na trgu, pa jim preteče rok trajanja, preden jih uspejo prodati, uničiti. Doshi je sodišču predložil tudi podpisan in ožigosan sporazum med podjetjema iz leta 2012, ki pa iz navedenih razlogov ni bil realiziran. Posel je bil v času pogajanj ocenjen na več kot 20 milijonov evrov.

9b52046f4b71e0599d320fcfa7ce503a
Nataša Juhnov
Galex.

Revizorjem naj ne bi pokazali vsega  

Sodišče je zaslišalo tudi ekonomistko Jasmino Herco, ki je takrat kot zaposlena v soboškem revizijskem podjetju Audit & Co sodelovala pri inventuri v Galexu. Okrajni državni tožilec Matej Kučan jo je vprašal, ali so med inventuro med izdelki naleteli tudi na takšne s pretečenim rokom trajanja. Ker je odgovorila, da se tega ne spomni, jo je vprašal, kako bi reagirala, če bi naletela na tovrstni izdelek. Hercova je povedala, da bi bilo to navedeno v zapisniku, ki bi ga izročila nadrejenim.

Nato je bila zaslišana Simona Mohar Karakatič, ki je bila do leta 2007 vodja inventurne komisije v Galexu, kasneje pa vodja proizvodnje in je sodelovala pri inventurah, dokler ni leta 2012 zapustila podjetja. Tožilec ji je predstavil uradni zaznamek, gre za dopolnitev kazenske ovadbe, ki sta ga kriminalista soboške policijske uprave sestavila leta 2015 po pogovoru z Mohar Karakatičevo. Ta jima je takrat povedala, da so med inventuro revizorji iz družbe Audit & Co preverjali stanje zalog in delo inventurne komisije, sama pa jih ni opozorila na to, da je delu zalog pretekel rok uporabe, saj ji je to po njenih tedanjih navedbah prepovedal Jablanovec. Ta naj bi vsako leto prepovedal, da bi revizorjem pokazali sezname zalog v skladišču karantene, kjer je bila skladiščena zaloga s pretečenim rokom uporabe, zato s temi seznami revizorjev niso seznanili. Popis zalog v karanteni so vedno opravili nekaj dni pred obiskom revizorjev ali po njem, kar jim je naročil Jablanovec, a ker se je bala, da bo izgubila službo, je upoštevala njegova navodila, sta takrat njene besede zapisala kriminalista. Mohar Karakatičeva je povedala, da vseh zapisanih navedb ne more potrditi, saj je od takrat minilo že veliko časa, je pa potrdila, da karantene, v kateri so med drugim poškodovani materiali in izdelki s pretečenim rokom trajanja, niso pregledovali.

Vedno je delala po navodilih

»Čigava odločitev je bila, da se ne pregledajo vse zaloge? Ste dobili kakšno navodilo, kot izhaja iz uradnega zaznamka,« je bil vztrajen tožilec Kučan. Povedala je, da natančnega odgovora ne more dati tudi zato, ker je v tistem času zaradi ločitve preživljala težko obdobje v življenju, zato se ne spomni vseh podrobnosti. »Vedno sem delala po navodilih in tudi bom, nikoli nisem bila direktorica in nimam želje po taki vlogi. Saj gre za težke odločitve, povezane z denarjem.« Mohar Karakatičeva je kasneje še pogledala proti Jablanovcu, preden je povedala: »Brez zamere Miran, kjer so ekonomisti prevzeli farmacevtske družbe, žal ni šlo, ker so premalo upoštevali stroko.« Pri tem ni želela izrecno potrditi svojih navedb iz leta 2015, da jim je Jablanovec prepovedal, da bi revizorje seznanili z določenimi zalogami. Povedala je še, da je bilo v skladišču veliko zdravil s pretečenim rokom trajanja. »Veliko stvari smo dobivali nazaj, o tem smo se večkrat pogovarjali, opozarjala sem, da bi bilo treba te zaloge odpisati. Kaj pa se je nato s tem dogajalo, ne vem, ekonomskega vidika v podjetju ne poznam in se vanj nisem vtikala.« Pri tem je še dodala, da je imel Galex zaloge tudi v tujini, za katere prav tako ne ve, kaj se je z njimi zgodilo. »Ko sem se vrnila s porodniškega dopusta, smo kar naenkrat začeli na veliko delati generike, vendar v te aktivnosti nisem bila vključena, saj sem sama še naprej sodelovala predvsem v proizvodnji galenskih izdelkov.«

Sodnik Stanislav Žižek je odločil, da se bo sojenje nadaljevalo novembra, ko bo med drugim zaslišan Sašo Zidar, ki je leta 2015 na direktorskem položaju v Galexu zamenjal Jablanovca.