vestnik

Gorički vodovod - Bodo nesoglasja med občinami spet povzročala težave?

Janko Votek, 8. 11. 2019
Nataša Juhnov
Projektna in tehnična dokumentacija za nadgradnjo vodovodnega sistema B je pripravljena.
Aktualno

Projekt tehnično pripravljen za pridobitev sredstev, a se zapleta med občinami

Projektna in tehnična dokumentacija za nadgradnjo vodovodnega sistema B je pripravljena. Vsa dokumentacija je bila posredovana v pregled na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). S formalnega vidika tega ne bi bilo potrebno storiti, saj je bil projekt v času priprav usklajevan s pristojnimi službami na MOP.

Ko dobijo z MOP formalni odgovor, bodo objavili prve javne razpise za izvedbo del na projektu. Po dolgotrajnih pogajanjih z MOP je to pristalo na 95-odstotno financiranje projekta, kot je izhajalo iz podpisane pogodbe o gradnji Pomurskega vodovoda. Ko je bil ta dogovor dosežen, se je začelo zapletati doma. Občini Rogašovci, ki je zaradi neodzivnosti ostala brez vodovoda v prvi fazi, je grozilo, da se ji zgodba ponovi v drugi fazi, saj ni imela pripravljene tehnične dokumentacije, ki jo zahteva projekt (popisi del, uskladitev projektov s sedanjim stanjem). Zdaj, ko je projekt tik pred začetkom, se bo očitno spet začelo zapletati med samimi občinami udeleženkami pri projektu. Že v torek bi morali župani pri notarju podpisati notarski sporazum za projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B. Toda podpis je bil preložen na naslednji teden – formalno zaradi zadržanosti županov. Dejansko pa zaradi dodatnega pogoja, ki ga je, po naših informacijah, postavila občina Grad, oziroma županja Cvetka Ficko. Ta je sedanjo koordinatorico projekta občino Rogašovci, oziroma župana Edvarda Mihaliča obvestila, da sporazum lahko podpiše le pod pogojem, da občine udeleženke v projektu predhodno podpišejo predlagani sporazum občine Grad in da jo k temu zavezuje sklep občinskega sveta.

8e642a642a2811866378a4c1ec37ebd8
Nataša Juhnov
Cvetka Ficko.

Občina Grad je bila koordinatorica prve faze projekta. Projekt je formalno zaključen in finančno pokrit. Odprto je nekaj več kot milijon evrov, za katerega pa ni nujno, da ga bo treba plačati. V tem primeru je eden od udeležencev v projektu vložil tožbo, v kateri zahteva plačilo dodatnega milijona s pripadajočimi obrestmi. Pravda še ni zaključena, kljub temu je občina Grad od občin udeleženk zahtevala nakazilo sredstev v višini tožbenega zahtevka. Na sestanku predstavnikov občin vodovodnega sistema B, so se ti strinjali, da bodo v primeru izgubljene tožbe iztoženi znesek pokrili. K temu jih zavezujejo že podpisane pogodbe. Na tem sestanku so se dogovorili, da občina Murska Sobota pripravi dodaten sporazum, ki ga bodo podpisali in s tem dodatno jamčili, da bo morebitni iztoženi znesek, ki ga bo formalno morala plačati občina koordinatorica – Grad tej tudi povrnjen.

To, da občine niso pripravljene na avansiranje tožbenega zneska, za katerega še ni znano ali ga bo potrebno plačati, je povezano z nekaterimi potezami občine Grad. V tej zvezi smo županjo občine Grad Cvetki Ficko posredovali nekaj vprašanj in jo prosili za pojasnila, a nam konkretnih odgovorov ni posredovala.