vestnik

Gospodarstveniki o odgovornosti, plastiki in embalaži   

Vestnik, 7. 6. 2019
Aktualno

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je organizirala tako imenovan Okoljski dan gospodarstva, na katerem so med drugim razpravljali o proizvajalčevi razširjeni odgovornosti in izzivih implementacije novih zahtev o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.    

»Proizvajalčeva razširjena odgovornost je okoljska politika, ki nalaga proizvajalcu oziroma tistemu, ki na določen trg prvi vnaša določene proizvode, finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje s proizvodi, potem ko jih potrošnik zavrže,« pojasnjuje generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Kot razlaga Peter Tomše z Ministrstva za okolje in prostor, bodo morale organizacije, ki bodo proizvajalcem omogočale skupno izpolnjevanje te obveznosti, svojo dejavnost izvajati nepridobitno. Ustanovili pa jih bodo lahko le proizvajalci določenih istovrstnih proizvodov. Delovanje novega sistema v celoti je predvideno z začetkom leta 2022.
Pomemben uporabnik embalaže je tudi živilska branža.


Neva Makuc iz Ljubljanskih mlekarn tako izpostavlja, da naj embalaža za živila zagotavlja varnost živil na stroškovno sprejemljiv način, ki izpolnjuje potrebe proizvajalcev, želje potrošnikov in ima čim manjši vpliv na okolje. Pri tem izpostavlja, da ne smemo zanemariti odgovornosti potrošnika pri ravnanju z odpadno embalažo.
Zanimiva je tudi analiza življenjskega cikla nagrobnih sveč, ki jo je predstavila Zorka Novak Pintarič z Univerze v Mariboru. Ta je namreč prikazala, da je najpogosteje uporabljana sveča iz PVC ohišja okolju najmanj primerna, medtem ko se je elektronska sveča izkazala kot najbolj optimalna glede razmerja proizvedenih emisij in časa gorenja.