vestnik

Grad pri Gradu bogatejši za nov park 

Damjana Nemeš, 6. 11. 2018
Damjana Nemeš
V grajskem parku pri gradu Grad so namenu predali novo pridobitev.
Aktualno

V grajskem parku pri gradu Grad so danes odprli Zeleni park »Pod stoletnimi drevesi«, v okviru projekta Green Exercise.

Krajinski park Goričko je kot eden izmed partnerjev čezmejnega projekta Green Exercise, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014–2020, izgradil nov Zeleni park, katerega glavna tematika je vadba na prostem za vse obiskovalce v zgodovinskem okolju gradu in v grajskem parku s stoletnimi drevesi.

762166f49a65f70eeaba0d2763a2fbd2
Damjana Nemeš
Otroci so postavljena igrala takoj preizkusili.

V Zelenem parku, ki pomeni gibanje in druženje v naravi, na prostem, za vse generacije in ciljne skupine čezmejnega območja Goričkega in Porabja, so postavljene tri senzomotorične naprave na urejeni površini, in sicer gugalnica, plezalo ter lesene kocke za sestavljanje, vse naprave pa so nameščene na osnovi krajinsko-arhitekturne ureditve dela parka. Velikost celotne površine parka je 500 kvadratnih metrov, celotna vrednost izgradnje pa je znašala 15.000 evrov.

c5d40044bf0d91166d0d7aa5e64814e6
Damjana Nemeš
V parku so postavljene tri senzomotorične naprave, prilagojene tudi slepim in slabovidnim.

5a910fb518ec8521664c0004f8c35511
Damjana Nemeš
V grajskem parku pri gradu Grad so namenu predali novo pridobitev.

4bca0a4df2051cfaa1a8d1a1774b9b6a
Damjana Nemeš
V programu ob otvoritvi parka so zapeli otroci 1. razreda Osnovne šole Grad.

Poleg omenjenega Zelenega park pri gradu Grad je bilo v okviru projekta izgrajenih še osem podobnih Zelenih parkov. Trije parki so bili postavljeni še na slovenski strani, in sicer v Prosenjakovcih, v Martjancih in v Markovcih, pet parkov pa na madžarski strani, in sicer v Sakalovcih, na Gornjem in Dolnjem Seniku, v Monoštru ter v Soli. Vsak park je tematsko povezan z okoljem, v katerem se nahaja, prilagojen pa je različnim ciljnim skupinam.

542cdc98d1bbb18952de7d16ca918d39
Damjana Nemeš
V grajskem parku pri gradu Grad so namenu predali novo pridobitev.

78e9982e0a970c09302e2ee5fda48777
Damjana Nemeš
Otvoritve so se udeležili tudi partnerji projekta Green Exercise s slovenske in madžarske strani.


Damjana Nemeš
Otroci so postavljena igrala takoj preizkusili.