vestnik

Grad pri Gradu bogatejši za nov park 

Damjana Nemeš, 7. 11. 2018
Damjana Nemeš
V grajskem parku pri gradu Grad so namenu predali novo pridobitev.
Aktualno

V grajskem parku pri gradu Grad so danes odprli Zeleni park »Pod stoletnimi drevesi«, v okviru projekta Green Exercise.

Krajinski park Goričko je kot eden izmed partnerjev čezmejnega projekta Green Exercise, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014–2020, izgradil nov Zeleni park, katerega glavna tematika je vadba na prostem za vse obiskovalce v zgodovinskem okolju gradu in v grajskem parku s stoletnimi drevesi.

V Zelenem parku, ki pomeni gibanje in druženje v naravi, na prostem, za vse generacije in ciljne skupine čezmejnega območja Goričkega in Porabja, so postavljene tri senzomotorične naprave na urejeni površini, in sicer gugalnica, plezalo ter lesene kocke za sestavljanje, vse naprave pa so nameščene na osnovi krajinsko-arhitekturne ureditve dela parka. Velikost celotne površine parka je 500 kvadratnih metrov, celotna vrednost izgradnje pa je znašala 15.000 evrov.Poleg omenjenega Zelenega park pri gradu Grad je bilo v okviru projekta izgrajenih še osem podobnih Zelenih parkov. Trije parki so bili postavljeni še na slovenski strani, in sicer v Prosenjakovcih, v Martjancih in v Markovcih, pet parkov pa na madžarski strani, in sicer v Sakalovcih, na Gornjem in Dolnjem Seniku, v Monoštru ter v Soli. Vsak park je tematsko povezan z okoljem, v katerem se nahaja, prilagojen pa je različnim ciljnim skupinam.