vestnik

(GRADBENIŠTVO) Zakaj se je Pomgrad razdelil na dva dela?

Majda Horvat, 21. 5. 2022
Vanesa Jaušovec
Pri Pomgradu je ostalo premoženje tistih družb, katerih osnovna dejavnost se navezuje na gradbeništvo, to pa so Pomgrad TAP s proizvodnjo asfalta, Pomgrad GM s pridobivanjem gramoza in peska, Pomgrad VGP z gradnjo vodnih objektov, Pomgrad CP z gradnjo in vzdrževanjem cest in Pomgrad GNG z dejavnostjo gradnje mostov in predorov.
Aktualno

Družbo ustanovili s finančnim siromašenjem Pomgrada, ki je imel lani 19,7 milijona evrov čistega dobička.

Premoženje družbe Pomgrad, gradbeno podjetje, d. d. (Pomgrad), se je razdelilo na dva dela, na tistega, ki ostaja v tem gradbenem podjetju, ter na premoženje, ki je bilo preneseno na novoustanovljeno delniško družbo Pomgrad Naložbe, d. d. Prenos dela premoženja se je zgodil 10. maja, delnice novoustanovljene družbe pa imajo v rokah isti lastniki v povsem istih deležih kot v Pomgradu. Katero premoženje je prešlo na novo družbo in kaj je ostalo v Pomgradu, katera je bolj in katera manj bogata, predvsem pa, kaj takšna razčlenitev kapitala pomeni za prihodnost gradbene dejavnosti, iz katere je nastal celoten sistem?

Kdo je pri kom

Pri Pomgradu je ostalo premoženje tistih družb, katerih osnovna dejavnost se navezuje na gradbeništvo, to pa so Pomgrad TAP s proizvodnjo asfalta, Pomgrad GM s pridobivanjem gramoza in peska, Pomgrad VGP z gradnjo vodnih objektov, Pomgrad CP z gradnjo in vzdrževanjem cest in Pomgrad GNG z dejavnostjo gradnje mostov in predorov. Ob teh družbah, ki tvorijo jedro Pomgrada, v njegovi lasti ostajajo še naložbe oziroma deleži v družbi Urbani center s poslovnim sedežem v Ljubljani, Inštitutu BAM iz Maribora ter dve gradbeni podjetji na Hrvaškem, H-grad s poslovnim sedežem v Zagrebu ter Tegrad iz Čakovca.

popmgrad
Arhiv Pomgrad
Fotografija je simbolična.

Nova družba, Pomgrad Naložbe, pa je prevzela deleže v družbah, katerih dejavnosti pomenijo z gledišča gradbeništva neki balast, s finančnega vidika pa kapitalsko krepitev novoustanovljene družbe. Gre za prevzem naložb oziroma deležev v družbah Komunika, Dobel, Mivka resort, Hakl IT in Pomgrad nepremičnine. Ob tem je nova družba prevzela še naložbe v pridruženih skupinah Panvita Ekoteh, Panvita Mir in delnice v Zavarovalnici Triglav.

Povedano v številkah

Kako je to premoženje videti po novem v številkah? Pred delitvijo je imel Pomgrad 37,5 milijona evrov kapitala, po delitvi mu ga je ostalo za 14,6 milijona evrov oziroma 39 odstotkov. Novoustanovljena družba je prevzela 22,5 milijona evrov kapitala, od tega 817 tisoč evrov znaša osnovni kapital.

Pozornost vzbuja tudi delitev čistega dobička iz prejšnjih let poslovanja in čistega dobička lanskega poslovnega leta. Pomgrad je imel konec lanskega leta 19,7 milijona evrov prenesenega čistega dobička, ki so mu pripisali še 4,5 milijona evrov dobička iz lanskega poslovnega leta. Zdaj 21,7 milijona evrov tega pripada družbi Pomgrad Naložbe ter 1,4 milijona evrov družbi Pomgrad.

murska-sobota, asfaltiranje, pomgrad, delo-na-cesti
Jure Zauneker
Pred delitvijo je imel Pomgrad 37,5 milijona evrov kapitala, po delitvi mu ga je ostalo za 14,6 milijona evrov oziroma 39 odstotkov. Novoustanovljena družba je prevzela 22,5 milijona evrov kapitala, od tega 817 tisoč evrov znaša osnovni kapital.

Prav tako ni mogoče spregledati, da je družba Pomgrad Naložbe postala bogatejša za prevzete dolgoročne finančne terjatve, terjatve do DUTB in države, potem zgradbe in zemljišča v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov, na novo družbo pa so se prenesle tudi kratkoročne poslovne terjatve in kratkoročne finančne terjatve v skupni vrednosti 8,6 milijona evrov. Nova družba pa ni prevzela ne dolgoročnih niti kratkoročnih obveznosti.

Skratka, z ustanovitvijo nove družbe Pomgrad Naložbe se je Pomgrad, gradbeno podjetje, premoženjsko oslabil. Poslovno poročilo za lansko poslovno leto pa tudi razkriva, da čeprav so vse družbe v skupini, katerih osnovna dejavnost je gradbeništvo, razen ene s sedežem na Hrvaškem, lani poslovale z dobičkom, bo za dejavnost treba iskati poti nadaljnjega razvoja.

Delničarji

Največji posamični delničarji družbe Pomgrad Naložbe so Imo-real (63,8 odstotka), Stane Polanič (18,3), Jožef Horvat (5,8), 3R (5,7) in Ilirika modra zvezda 2,3 odstotka. Preostali delničarji imajo posamično manj kot odstotek premoženja.