vestnik

Gradi se kolesarska steza med Dolgo vasjo, Lendavo in Trimlini. Za naložbo 1,26 milijona evrov

Jože Gabor, 3. 5. 2022
Jože Gabor
Gradnja kolesarske steze med Dolgo vasjo, Lendavo in Trimlini.
Aktualno

Od Dolge vasi do Lendave in Trimlinov poteka gradnja kolesarske steze. Gradnja poteka v okviru projekta Kolesarska steza Lendava – Velika Polana – Črenšovci, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru projekta je že bila zgrajena kolesarska steza med naseljem Žižki in križiščem cest med Veliko Polano, Hotizo in Žižki. Letos in naslednje leto, oziroma do avgusta 2023, ko je predviden zaključek projekta, bodo zgradili še manjkajoči del kolesarske steze med naseljema Lendava in Trimlini ter Lendava in Dolga vas. Skupna vrednost gradnje vseh stez je 1,26 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 607 tisoč evrov, ostalo pa bo iz proračunov republiškega ministrstva za infrastrukturo in treh občih, skozi katere potekajo trase kolesarskih stez, torej Velika Polana, Črenšovci in Lendava.

kolesarska-steza, gradnja, lendava, trimlini
Jože Gabor
Gradnja kolesarske steze med Dolgo vasjo, Lendavo in Trimlini.

Trasa vseh treh novih kolesarskih stez meri 6,7 kilometrov. Gre za kolesarske proge ob cestah in na območjih, kjer se povečuje promet. Nove kolesarske steze se navezujejo na že obstoječe. Za skupno traso med tremi občinami v dolžini okrog 17 kilometrov, na kateri bodo tudi nove kolesarske poti, je značilno, da je kolesarska infrastruktura v precejšnji meri že zgrajena, so pa pred začetkom izvajanja projekta, kot so ugotavljali v teh občinah, še bila območja v dolžini okrog sedem kilometrov, kjer kolesarskih stez še ni bilo in je bila ogrožena varnost kolesarjev, so poudarili investitorji. Na že zgrajenih območjih veliko občanov in obiskovalcev uporablja kolesarske steze za vožnje s kolesi, tek ali hojo. Z novimi bodo poskrbeli še za večjo varnost v prometu in zagotovili kakovostnejše življenje občanov treh občin ter prispevali k zmanjševanju onesnaženosti zraka. Povečalo pa se bo tudi število kolesarjev.

kolesarska-steza, gradnja, lendava, trimlini
Jože Gabor
Gradnja kolesarske steze med Dolgo vasjo, Lendavo in Trimlini.

Med Dolgo vasjo, Lendavo in Trimlini je predvidena dvosmerna steza, ločena s talno signalizacijo, ob tem pa načrtujejo še podaljšanje pločnika v Dolgi vasi, s čimer bodo uredili povezavo kolesarske steze z drugo prometno infrastrukturo.

kolesarska-steza, gradnja, lendava, trimlini
Jože Gabor
Gradnja kolesarske steze med Dolgo vasjo, Lendavo in Trimlini.

Kolesarska steza med Dolgo vasjo in Lendavo se bo začela pri pokopališču v Dolgi vasi in bo potekala po trasi nekdanje železnice ter se zaključila v Slomškovem naselju v Lendavi, kjer se bo navezala na že zgrajeno kolesarsko stezo in pešpot ob nekdanjem Kobiljskem potoku. Dolžina odseka je 1650 metrov. Drugi odsek se začne pri počivališču za kolesarje ob trgovini Spar, kjer se zaključi že zgrajena pešpot in kolesarska steza skozi Lendavo. Potekala bo po levem bregu potoka Lendava do mostu pri Dvojezično osnovni šoli I Lendava, kjer bo po mostu prečkala reko in se nadaljevala po desnem bregu do naselja Trimlini. Dolžina tega odseka je 2275 metrov. Širina te kolesarske steze bo 2,5 metra.

kolesarska-steza, gradnja, lendava, trimlini
Jože Gabor
Gradnja kolesarske steze med Dolgo vasjo, Lendavo in Trimlini.