vestnik

Gradnja hlevov v Ocinju: Presoje vplivov na okolje po ponovni odločitvi ne bo potrebno izvesti

D. N., 22. 7. 2021
Vestnik.si
Ni znano, kdaj se bo načrtovana gradnja hlevov za plemenske svinje v Ocinju začela.
Aktualno

V Panviti so prepričani, da bodo v postopku agencije za okolje dokazali svoj prav

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je izdala sklep, da Skupini Panvita oziroma Panvita Prašičereji ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja za gradnjo in obratovanje dveh hlevov za plemenske svinje v Ocinju. 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave meni, da nameravani poseg ob upoštevanju vseh omilitvenih ukrepov ne bo imel pomembnih vplivo na okolje, zato s stališča njegove pristojnosti ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

V časopisu Vestnika, ki je izšel 8. julija 2021, smo poročali, da bo ARSO znova odločal, ali mora investitor to presojo v zvezi z načrtovano gradnjo dveh svinjskih hlevov v Ocinju, v katerih bo reja obsegala proizvodni ritem s 420 produktivnimi svinjami ter pripadajočimi 168 stojišči za vzrejo lastnih mladic, znova izvesti. 

Upravno sodišče je namreč ugodilo pritožbi Panvite, ki je bila vložena 23. novembra 2020 zoper sklep Arsa, izdan v predhodnem postopku novembra lani, da mora nosilka načrtovanega posega v Ocinju izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Že ob izdaji sklepa Arsa je direktor Skupine Panvita Branko Virag izrazil mnenje, da odločitev agencije ni kredibilna. »Sodišče je odločitev Arsa zavrnilo in jim zadevo vrnilo v ponovno odločanje, saj niso upoštevali soglasja oziroma mnenja območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Maribor. Sedaj čakamo, kakšna bo nova odločitev Arsa,« je dejal Virag. Dokler odločitev agencije ne bo znana, postopki za gradnjo svinjskih hlevov stojijo, saj pri pristojni upravni enoti ne morejo pridobiti gradbenega dovoljenja. »Kako dolgo bodo ti postopki tekli, težko povemo. Sedaj lahko le čakamo, čeprav smo že lani mislili, da smo vse uspešno rešili. Še vedno pa menimo, da imamo v celotni zadevi prav, in bomo to tudi dokazali,« je takrat še povedal Virag. 

Ministrstvo za okolje in prostor je kot pritožbeni organ z odločbo z dne 3. 3. 2021 odločilo ugoditi pritožbi Panvite na sklep ARSA, izdan 4. novembra lani, zato se je zadeva vrnila prvostopenjskemu organu - naslovnemu organu v ponovni postopek in odločanje.