vestnik

Gradnja nasipa v Benici pri koncu

Vestnik, 22. 5. 2021
DJI
Gradnja nasipa v Benici.
Aktualno

Gradbena dela na visokovodnem nasipu Benica, v okviru projekta FRISCO 2.2. - Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti - Gradbeni ukrepi na porečju Mure, programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija - Hrvaška so v roku zaključena, sporočajo iz Direkcije Republike Slovenije za vode. Izgradnja nasipa ob naselju Benica na slovenski strani tako predstavlja sklepni del ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti na porečju Mure na obeh straneh meje.

Naselje Benica, kjer je bilo škodljivemu delovanju voda ogroženo premoženje približno 70 družin, bo z novim visokovodnim nasipom bolj zavarovano pred visokimi vodami reke Mure. Te so naselje ogrožale leta 2005 in 2014. Kot pojasnjujejo na direkciji, nadgradnja visokovodnega nasipa 450 metrov od naselja vključuje gradnjo novega nasipa v dolžini okoli 880 metrov, rekonstrukcijo dela obstoječega nasipa, vgradnjo drenaže, gradnjo prehodnih ramp, servisne ceste in izvedbo drugih gradbenih ukrepov. 

benica, gradnja-nasipa
DJI
Gradnja nasipa v Benici.

Izvedena dela bodo v naslednjih dneh pregledali nadzorniki gradnje, morebitne pomanjkljivosti pa bodo odpravljene v pogodbenem roku. "Spremenjene globalne okoliščine zaradi pandemije COVID-19 so gradnjo objekta sicer nekoliko zamaknile, kar pa ob intenziviranju ekipnega dela in napora izvajalca, nadzora ter ostale podporne ekipe Direkcije za vode ni v nobenem trenutku ogrožalo uspešne izvedbe gradnje objekta," zatrjujejo. 

benica, gradnja-nasipa
DJI
Gradnja nasipa v Benici.

Iz direkcije še sporočajo, da z izgradnjo napisa uspešno zaključujejo ključna kazalnika v okviru čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija - Hrvaška 2014 - 2020, izvedbo gradbenih ukrepov na Muri, visokovodnega nasipa pri naselju Benica in rekonstrukcijo nasipa Sveti Martin na Muri. Čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo pa da spodbuja trajnostno, varno in vitalno obmejno območje, hkrati pa ohranja, mobilizira in upravlja naravne in kulturne vire v korist ljudi, ki živijo ali delajo na tem območju ali pa ga samo obiskujejo.