vestnik

Zaradi hujših kršitev zaprli eno pomursko mesnico, kršitve našli še v desetih

STA, Vestnik, 17. 2. 2020
Aleš Cipot
Fotografija je simbolična. Foto: Aleš Cipot
Aktualno

Enajstim pomurskim mesnim obratom izdali odločbe, med njimi enega zaprli.

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v lanskem nadzoru 110 mesnih obratov, kar je okoli četrtino vseh v Sloveniji, 62 kršiteljem spisala odločbe, štiri obrate pa je morala zaradi hujših kršitev zapreti. Kršitelji so nepravilnosti sicer medtem že odpravili, poroča spletni portal 24ur.com.

Pri hujših kršiteljih so med drugim našli umazano posodo in pribor za pripravo mesnih izdelkov, insekte na delovnih površinah, umazane hladilnike, živila s pretečenim rokom uporabe, plesnive prostore, mišje iztrebke, poroča portal, ki je na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja pridobil inšpekcijske zapisnike o nadzoru mesnih obratov, ki so ga inšpektorji izvedli lani.


Obrati, katerih zaprtje je odredila inšpekcija, so trgovina v Novem mestu, mesnica v Škofijah, mesnica v Kungoti in mesnica v Ljutomeru.

V Ljutomeru so ugotovili neustrezno higiensko stanje prostorov, opreme, naprav in pribora, ki prihajajo v stik z živili. Poleg tega v mesnici niso zagotavljali sledljivosti živil. Vsi štirje kršitelji, ki so jim inšpektorji zaprli mesne obrate, zdaj že obratujejo, saj so nepravilnosti odpravili. Tudi ostali so že uredili, kar so jim naročili inšpektorji.

V Novem mestu so med drugim odkrili plesen na različnih mestih, pomivalna korita in pipe so bili obloženi z ostanki stare umazanije, maščobe in vodnim kamnom, tako noži kot sekira so bili korodirani in umazani z organskimi odpadki, police in zabojčki, kjer so odmrzovali meso, so bili umazani in zamaščeni, na policah je bil posušen mrčes.


V Škofijah so med drugim odkrili, da so pomožni prostori, kjer se izvaja proizvodnja mesnih pripravkov, v nezadovoljivem higiensko-tehničnem stanju. V istem prostoru so bili tako hladilniki, pomivalno korito, delavne mize in tnalo za razrez mesa kot plastični zaboji za odpremo mesa, v tem prostoru so tudi zbirali živalske stranske proizvode, hranili sode z vinom in plastične steklenice za vino.

1550f6231954fe45509900efc0bb2e64
fotografija Pixabay
Fotografija je simbolična


V Kungoti so bili zaradi slabe higiene sporni med drugim prodajni prostori, garderoba, hladilnica za sveže meso, stranišče, razsekovalnica, prostor za začimbe. V prostoru predelave mesa so stali stroji, ki so bili umazani, iz njih se je luščila barva.

Ostalim obratom, katerih kršitve niso bile tako hude, so nadzorne službe izdale odločbe. V teh primerih je šlo za neustrezno vzorčenje mesa, prostorov, označevanja mesa in zagotavljanja sledljivosti živil. Te kršitve pa po navedbah niso tako hude, da bi zahtevale zaprtje obrata. Inšpektorji so izdali odločbe tudi destim obratom v Pomurju, in sicer Kmetijo Makari v Prosenjakovcih, Tuš Supermarket Murska Sobota - Ledava, Domače mesnine Čiro v Črenšovcih, Alenkino špajzo Gornji Radgoni, Turistično kmetijo Vrbnjak v Mali Nedelji, Kmetijo Škrobar v Apačah, Kmetijo Lančič in Kmetijo Štelcar v Svetem Juriju ob Ščavnici, Mesarijo Jurša v Ljutomeru in poslovalnico Kmetije Kolar v Murski Soboti.