vestnik

Invalidi dobili priložnost za delo

Vida Toš, 3. 6. 2018
Vida Toš
Izdelki ljutomerskega zaposlitvenega centra. fotografija vida toš
Aktualno

Za začetek zaposlili pet invalidov in dva strokovna sodelavca.

V Ljutomeru so na naslovu Ormoška cesta 22, kjer že deluje enota Večgeneracijskega centra Pomurja, odprli tudi zaposlitveni center. V prvi fazi delovanja bodo v zaposlitvenem centru dali poudarek storitvam urejanja okolice za podjetja, proizvodnji lesnih izdelkov, kot so darilne škatle, in pakiranju izdelkov. Za začetek so zaposlili pet oseb z odločbo o zaščitni zaposlitvi ter dva strokovna sodelavca; vsi so iz Pomurja.
Osnovne dejavnosti centra so urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice – obrezovanje, košnja, zasaditev, vrtnarjenje – ter čiščenje notranjih objektov. »Poleg izdelave lastnih izdelkov je center na voljo za razna kooperantska dela, predvsem pakiranje, sortiranje in sestavljanje izdelkov ali embalaže in podobno. Izdelovali bodo tudi darilne škatle, od majhnih, na primer za bonbone, do večjih za buteljke, jabolka, narezek in darilne pakete. Pripravljajo pa tudi serijo manjših lesenih izdelkov, na primer pladnjev za meso iz tünke,« je pojasnila Darinka Štuhec, vršilka dolžnosti direktorja Zavoda Skupaj, ki je izvajalec projekta.


Da so zaposlitveni center in podobne institucije v regiji prepotrebni, kaže število prijavljenih invalidov na Zavodu za zaposlovanje. Konec septembra 2016 je bilo namreč v ljutomerskem uradu med prijavljenimi brezposelnimi 32 odstotkov invalidov. Problem pri zaposlovanju imajo tudi dolgotrajno brezposelni, ki nimajo splošnih in delovno specifičnih kompetenc ter znanj in so zato na trgu dela nekonkurenčni. Takih je med brezposelnimi več kot polovica, vsi omenjeni pa so težko zaposljivi in imajo za zaposlitev večje priložnosti prav v prilagojenem zaposlovanju. Darinka Štuhec pravi, da je glavni cilj socialna in ekonomska integracija invalidov na trg delovne sile. »Najpomembneje pa je to, da s takimi centri ponujamo ljudem dodatne možnosti za delovno aktivno življenje in s tem pripomoremo k njihovi samostojnosti, ekonomski neodvisnosti in vključevanju v družbo. Mislim pa tudi, da bo zagotavljanje zaščitenih delovnih mest invalidnim osebam imelo tudi družbeni učinek, saj se bodo tako razbremenile njihove družine, lokalna skupnost, predvsem pa bodo pozitivni učinki za njihovo psihično stanje, saj bodo bolj avtonomni, bolj se bodo sprejemali, osebnostno rasli in imeli pozitivnejše medsebojne odnose. Ljudje, ki se počutijo koristni, lažje najdejo tudi smisel življenja,« je dejala Štuhečeva.
Nosilec projekta zaposlitvenega centra, ki se sofinancira s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Lokalne akcijske skupine Prlekija, je Društvo varnega zavetja Pomurja, izvajalec pa Zavod Skupaj. Ta se je prijavil na 2. javni poziv LAS Prlekija decembra 2016, bil uspešen in pridobil sredstva omenjenega evropskega sklada. V nadaljevanju pa bosta Zavod Skupaj sofinancirala ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, in sicer bosta sofinancirala plače zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih v višini od 40 do 70 odstotkov. Poleg tega bo ministrstvo mesečno namenilo Zavodu Skupaj 3600 evrov za materialne stroške.

Vida Toš
Odprtje zaposlitvenega centra na Ormoški cesti v Ljutomeru. fotografija vida toš
zaposlitveni center ljutomer