vestnik

(INVESTICIJE) Želijo urediti javno razsvetljavo na mostu čez Muro

I. B., 25. 2. 2021
Nataša Juhnov
V prihodnje želijo postaviti javno razsvetljavo na mostu čez Muro na Petanjcih. Foto Nataša Juhnov
Aktualno

Svetniki Občine Tišina so na februarski seji sprejeli proračuna za leti 2021 in 2022.

Največji investiciji, ki se bosta podaljšali v prihodnje leto, sta rekonstrukcija državne ceste Murska Sobota–Gederovci in nadgradnja vodovoda sistema B. Prvi projekt je trenutno v fazi izbora izvajalca, občina pa bo v letošnjem letu zanj namenila 363 tisoč evrov. Dela naj bi se začela v prihodnjih mesecih. Pri drugi investiciji se v več vaseh predvideva zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi ter položitev novih primarnih in sekundarnih cevi. Za to bo občina iz proračuna odštela 269 tisoč evrov. Letošnji proračun sicer predvideva dobre štiri milijone prihodkov in slabe štiri odhodkov.

Letos bodo uredili še manjkajočo javno razsvetljavo v Murskih Črncih, na parkirišču pri pokopališču na Petanjcih, pristopili pa bodo tudi k pripravi projektne dokumentacije za postavitev javne razsvetljave na mostu čez reko Muro. Letos nameravajo realizirati še ureditev prostora v poslovno-stanovanjskem objektu na Tišini, ki bo namenjen dnevnemu varstvu starejših. Okoli 45 tisoč evrov povratnih kreditnih sredstev za ta projekt bo občina prejela iz Zakona o financiranju občin. Ena od večjih investicij, vredna 104 tisočake, je rekonstrukcija obstoječe makadamske poti do pokopališča v Sodišincih. Poleg tega bo občina za potrebe režijskega obrata kupila novo lahko gospodarsko vozilo in dve klimatski napravi za mrliško vežico v Gradišču.


Sprejet proračun je že usklajen z Zakonom o finančni razbremenitvi občin. Stroške za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih bo krila država, tišinska občina pa bo imela zaradi tega 59 tisoč evrov manj odhodkov. Ker imajo evidentirano romsko naselje, je občina upravičena tudi do sofinanciranja uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Letos bodo 21 tisoč evrov namenili za pripravo dokumentacije za obnovo in dozidavo športnega centra Športnega društva Roma Vanča vas. V letu 2022 bodo iz tega naslova prejeli še 42 tisoč evrov, znesek pa bo za morebitno sofinanciranje omenjene obnove in dozidave.

gederovci, civilna-iniciativa, shod, promet, policija
Nataša Juhnov
Največji investiciji, ki se bosta podaljšali v prihodnje leto, sta rekonstrukcija državne ceste Murska Sobota–Gederovci in nadgradnja vodovoda sistema B.


Občinski svet je Ivana Horvata na seji izglasoval za člana sveta zavoda Pomurskih lekarn. Župan Franc Horvat pa je svetnike seznanil, da so v pregled prejeli del projektov za obnovo ceste Petanjci–Krajna. Do konca meseca naj bi prejeli še del, ki se navezuje na meteorno kanalizacijo, nato pa bodo podali mnenje ter pripombe občine.