vestnik

Gradnja športne dvorane v Gornji Radgoni napreduje po načrtih

Vestnik, 29. 11. 2020
Marina Vrbnjak
Temeljni kamen za Večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona so položili junija.
Aktualno

Izgradnja večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni napreduje v skladu s terminskim planom in začrtanim projektom.

Občina Gornja Radgona, kot investitor ene izmed največjih investicij občine v zadnjih letih, vlaga veliko naporov, truda in dela v realizacijo projekta, saj je le-ta velik zalogaj, ne samo v finančnem smislu, ampak tudi v mnogih aktivnostih številnih deležnikov, kar se na koncu rezimira le v vizualni podobi nastajajoče dvorane, oziroma se še bo. V zadnjih dveh mesecih je bilo izvedenih veliko aktivnosti z usklajevanjem detajlov in mikro izvedb posameznih segmentov  projektne dokumentacije.

Občina Gornja Radgona je v začetku meseca novembra objavila tudi Javno naročilo za dobavo opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona. V okviru javnega naročila je predvidena dobava in vgradnja izvlečnih teleskopskih tribun, akustične obloge sten, predelnih zaves, športnega poda in dobava ostale opreme. Razpis je odprt do 11.12.2020. Podali so tudi že zahtevek za izplačilo sredstev sofinanciranja gradnje športnih objektov s strani Fundacije za šport.

V stari dvorani so bile doslej izvedene talne plošče prvega prostora, položene armature druge talne površine, pričelo se je z izrezom obstoječih betonskih sten za potrebe prehodov, izvedla se je kovinska konstrukcija podesta, popravil oplesk, pričelo se je barvanje s požarno barvo in pristopilo k izvedbi novega prizidka med šolo in dvorano.

večnamenska-dvorana
Občina Gornja Radgona
Gradnja večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni.

Na mestu izgradnje nove dvorane so izvedeni pasovni temelji, izkopi za podporni zid, armiranobetonska talna plošča, stebri in tribune, izkopi za toplovod in oporni zid, barvanje kovinske konstrukcije dvorane pa je končano.

večnamenska-dvorana
Občina Gornja Radgona
Gradnja večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni.

Občina Gornja Radgona
Gradnja večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni.