vestnik

Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz leta 2013  

Janko Votek, 24. 5. 2018
Andrej Petelinšek
Poročilu morajo priložiti vsa dokazila s katerimi izkazujejo izpolnjevanje razvojnih ciljev in namensko porabo sredstev. 
Aktualno

Mlade prevzemnike iz šestega javnega razpisa 112, ki so bili uspešni na razpisu v letu 2013, na Kmetijsko gozdarski zbornici opozarjajo, da na Agencijo za kmetijske trge pošljejo poročilo o doseganju razvojnih ciljev, ki so si jih zadali v načrtu razvoja kmetije v vlogi za ukrep 112, za katero so prejeli sredstva iz Programa razvoja podeželja.
Poročilu morajo priložiti vsa dokazila s katerimi izkazujejo izpolnjevanje razvojnih ciljev in namensko porabo sredstev, kot originalne ali overjene kopije računov, kupoprodajne pogodbe, uradne cenitve, fotografije izvedene naložbe, garancije in dokazila o plačilu ipd.