vestnik

Javna dražba petrovske občine prekinjena, občina že nakazala prvi obrok

A. G., 5. 5. 2021
Nataša Juhnov
Javna dražba je bila razpisana za 12. april ob 8.15 zjutraj, a je bila nato prekinjena.
Aktualno

Župan Občine Gornji Petrovci naj bi se brez sklepa svetnikov dogovoril za mesečno odplačevanje dolga.

Občina Gornji Petrovci je že leta najbolj zadolžena občina v državi. Po zadnjih uradnih podatkih iz lanskega leta, ki jih je danes objavil časnik Delo, je tako vsak občan Gornjih Petrovec zadolžen za 2.006 evrov - samo za primerjavo skupna zadolženost občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin na prebivalca je istega leta znašala 473 evrov. Občina ima, kot še piše v uradnem poročilu vlade o zadolževanju občin, zaradi najemanja neugodnih posojil že od leta 2009 blokiran račun.

Občina ni plačevala moravskemu vrtcu 

Med upniki, ki jim Občina Gornji Petrovci dolguje denar, so tudi Vrtci Občine Moravske Toplice. Ravnateljica Vrtcev Občine Moravske Toplice Simona Kaučič je informacije potrdila.

»V zadevi, vezani na občino Gornji Petrovci, lahko potrdim, da imajo do našega zavoda dolg, ki je nastal zaradi neplačevanja stroškov za otroke iz njihove občine, ki so bili vključeni v naš zavod (gre za delež od cene, ki jo plačajo starši do polne cene, ki jo mora kriti občina, v katerem ima otrok stalno prebivališče). Dolg je nastal zaradi neplačevanja teh stroškov za več let.«

gornji-petrovci, naselje
Nataša Juhnov
Po zadnjih uradnih podatkih iz leta 2019 je tako vsak občan Gornjih Petrovec zadolžen za dobrih dva tisoč evrov.

Javna dražba prekinjena

Moravski vrtci so zato zoper gornjepetrovsko občino vložili izvršbo. Javna dražba je bila razpisana za 12. april ob 8.15 zjutraj, a je bila nato prekinjena, kar je Kaučičeva prav tako potrdila, več informacij pa ni želela podati. »Vse zadeve trenutno potekajo v skladu s pravili s tega področja. Te informacije so trenutno vse, ki jih lahko delim z vami,« je še dejala ravnateljica moravskih vrtcev.

Po naših neuradnih podatkih, naj bi se gornjepetrovski župan Franc Šlihthuber z ravnateljico dogovoril, da bo dolg mesečno plačeval, zato je pristala na to, da se javna dražba prekine. To potrjujejo tudi podatki Erarja, kjer je razvidno, da je Občina Gornji Petrovci Vrtcem Občine Moravske Toplice v torek, 4. maja, nakazala 1500 evrov.

Svetniki o tej odločitvi župana niso razpravljali, kakor tudi niso bili seznanjeni, da je bila razpisana javna dražba.

Župan Šlihthuber na naša vprašanja ni odgovoril.

Nataša Juhnov
Po naših neuradnih podatkih, naj bi se gornjepetrovski župan Franc Šlihthuber z ravnateljico dogovoril, da bo mesečno plačeval 1250 evrov, zato je pristala na to, da se javna dražba prekine.