vestnik

Je velikopolanski župan »zmagal« za vse?

Majda Horvat, 21. 12. 2019
Majda Horvat
Župan Občine Velika Polana Damijan Jaklin je novinarjem predstavil ustekleničeno polansko vodo iz lastnega vodnega zajetja, za katero ima vodno dovoljenje, občina pa želi s tem, tako župan, spodbuditi pitje vode iz pipe. Fotografija Majda Horvat
Aktualno

Direktorat za vode in investicije pri MOP je porušil temelje, na katerih so doslej gradili delovanje skupnega sistema A pomurskega vodovoda

Velikopolanski župan Damijan Jaklin je sklical tiskovno konferenco v zvezi s sistemom A pomurskega vodovoda in na njej poudaril, da Občina Velika Polana ni v nobenem pogledu kršila določb Evropskega sklada, uredb Evropskega sklada in uredb v okviru projekta, kot je to navedeno v dopisu, ki ga je ministrstvo za okolje in prostor (MOP) septembra poslalo črenšovski občini kot nosilki projekta sistema A. Jaklin se je na dopis z naslovom Opozorilo pred izvršitvijo finančne korekcije na projektu Oskrba s pitno vodo - Sistem A odzval 2. oktobra in ministrstvu očital, da je tak poziv za velikopolansko občino žaljiv in škodljiv ter da temelji na napačnih dejstvih.

7dffde190dadc9bf970158b7c1abb239
majda Horvat
»Nemogoče je zagotavljati enotno vodarino, če se vsi stroški ne seštejejo in delijo s skupno količino vode. Vsaka druga varianta izračuna pomeni različno ceno po občinah, o čemer pa odloča svet družbenic,« je dejal Jože Gerenčer, direktor Eko parka. Fotografija Majda Horvat

Dva tedna pozneje so se predstavniki direktorata za vode neformalno srečali z Jaklinom na sedežu velikopolanske občine, župan pa je potem 24. oktobra na MOP poslal dopis z dodatnimi informacijami, kakor so se dogovorili. Ta dokument so na tiskovni konferenci prejeli tudi novinarji. Jaklin je tiskovno konferenco sklical dan po tem, ko je županja Vera Markoja seznanila javnost, da je Občina Črenšovci prejela dopis MOP, kjer je navedeno: »Upoštevajoč razpoložljive podatke in dokazila je stališče obeh organov, da ni podlage za sklepanje, da je prišlo do bistvenih sprememb projekta v smislu 57. člena Uredbe 1083/2006/ES, ki bi zahtevale korektivni ukrep z določitvijo finančnega popravka.« Ob tem ni mogoče spregledati, da je odločitev navedena v zgolj šestih vrsticah brez dodatne obrazložitve in navedbe podatkov, na osnovi katerih je bila sprejeta. Prav tako dokument ni podpisala vodja posredniškega organa MOP, ampak je podpisnik nekdo drug v njenem imenu.

94e6e52a9359e8a36b0599977188a28a
Nataša Juhnov
"Bojim se, da je v tem primeru prevladal lobistični vpliv pred morebitno prakso države v podobnih primerih. Vsekakor nam je sedaj prinesel delno olajšanje glede strahu pred morebitnimi posledicami odločitve Občine Velika Polana,« je izjavil Ivan Markoja.

Župani in županja bili zavedeni
Jaklin je poudaril, da so vse občine, povezane v sistemu A, dve leti zapored enotno poročale organom upravljanja o stanju projekta in doseganju ciljev, letos pa so preostale občine glede na zelo jasna vprašanja MOP o vključenosti velikopolanske občine v skupen sistem in skupno upravljanje v ločenem poročilu zapisale, da ima Občina Velika Polana lasten sistem oskrbe s pitno vodo, kar lahko pomeni kršitev pogodbene obveznosti do kohezijskega sklada in medsebojnih obveznosti občin. »Naša občina se je letos ves čas trudila, da smo občinam argumentirali, da so njihove navedbe napačne, tudi neresnične. Dejstvo je, da so se v tem času zamenjali nekateri župani, niso se pa zamenjali tisti, ki so v občinah skrbeli za ta projekt. Imam občutek, da so bili župani in županja zavedeni, kajti danes lahko povem, da so bile vse njihove obtožbe in sklepanja napačne,« je poudaril župan. Posledica tega naj bi bil tudi sklep občin družbenic v sistemu A, da bodo velikopolansko občino tožile, če bo treba evropski denar vračati, poleg tega pa je občina po besedah Jaklina doživela veliko medijsko izpostavljenost. »Nekega velikega opravičevanja drugih občin ne pričakujemo, kljub temu da nam je bila povzročena velika negativna medijska izpostavljenost,« je izjavil Jaklin. Ob tem pa ni povedal, ali opravičila ne pričakuje niti od ministrstva, ki je poslalo opozorilo pred izvršitvijo finančne korekcije pri projektu.

91213f40b7f820fe0044db1a8258aa30
Ines Baler
Vera Markoja, županja Občine Črenšovci, pravi, da je informacija MOP oziroma direktorata za vode dobrodošla, predvsem zaradi bojazni, da bi sredstva morale vračati vse občine. To jim je bilo rečeno na sestanku s predstavniki MOP, ki je bil 7. avgusta, in s pisnim opozorilom MOP 16. septembra 2019. Fotografija Ines Baler

Na tuj račun
»Mnenja direktorata za vode ne želim komentirati, ker so za to pristojne občine,« je povedal Jožef Gerenčer, direktor podjetja Eko park. Poudaril je, da v mnenju ne piše, da odklonov ni, ampak da ti niso bistveni. »S čim to utemeljujejo, pa ne vem,« je še dejal Gerenčer. Pravi tudi, da so zastavljeni cilji projekta, ki so bili zapisani v vlogi za pridobitev sredstev, vsem znani, znano pa je tudi zdajšnje stanje. »Glede izjave na novinarski konferenci, da Občina Velika Polana ne bo oziroma ne bi sprejela obremenitve svojih občanov s stroški, ki ne nastanejo na območju Občine Velika Polana, je moj komentar ta, da je nemogoče zagotavljati enotno vodarino, če se vsi stroški ne seštejejo in delijo s skupno količino vode. Vsaka druga varianta izračuna pomeni različno ceno po občinah, o čemer pa odloča svet družbenic,« je še dejal Gerenčer.
Jaklin je namreč v svojem dopisu, ki ga je 24. oktobra poslal direktoratu za vode, navedel, da je njihova občina pripravljena prenesti upravljanje infrastrukture na Eko park, toda »če katera od občin noče prevzeti dela tranzitnega omrežja in z njim povezane infrastrukture v lastništvo, to pomeni, da s tem obremenjujejo občane druge občine, pri kateri ta infrastruktura obstaja«. Lastništvo tranzitnih vodov in z njimi povezanih objektov je namreč pomembno za določitev cene vode, kajti vrednost infrastrukture se vključuje v izračun omrežnine.

Odgovor olajšanje, čeprav z lobiranjem
Na vprašanje lastništva se navezuje tudi odgovor župana Občine Odranci Ivana Markoje, ki pravi, da se na ugotovitve direktorata ne bodo odzvali, ker občina »teritorialno ni obremenjena s problemom 'transportnih vodov' in skupnih objektov. Za svoj del investicije pa občina obračunava amortizacijo in zaračunava omrežnino«. Glede mnenja pa pravi, da je to drugačno od tistega, ki so se ga občine v sistemu A v resnici bale. »Očitno so se kriteriji za spremljanje operacije spremenili. Če bo v Sloveniji to postalo praksa, bo občinam lažje dokazovati, da so projekti živa stvar in da se predvideni kazalniki lahko tudi spreminjajo. Bojim pa se, da je v tem primeru prevladal lobistični vpliv pred morebitno prakso države v podobnih primerih. Vsekakor nam je sedaj prinesel delno olajšanje glede strahu pred morebitnimi posledicami odločitve Občine Velika Polana,« je še ugotovil Markoja.

Ne bomo tožili
»Naš edini namen je bil zavarovati se v primeru vračila sredstev EU. Se pravi, da smo želeli nedvoumen odgovor ministrstva, da Velika Polana, s tem ko uporablja svoj vodni vir, ne ogroža projekta in temu ne bo sledilo vračanje sredstev,« pravi Borut Horvat, župan Občine Turnišče. Njihova občina ni in ne bo pripravljala tožbe zoper Občino Velika Polana, ampak bo po besedah župana z njo sodelovala v primeru skupnega interesa pri posameznih projektih.
Vera Markoja, županja Občine Črenšovci, pravi, da je informacija MOP oziroma direktorata za vode dobrodošla, predvsem zaradi bojazni, da bi sredstva morale vračati vse občine. To jim je bilo rečeno na sestanku s predstavniki MOP, ki je bil 7. avgusta, in s pisnim opozorilom MOP 16. septembra 2019. »Za ureditev medsebojnih razmerij bomo zadeve proučili,« je še dejala Markojeva.
Lendavski župan Janez Magyar je povedal, da se pridružuje vsebini izjave za javnost, ki jo je razposlala črenšovska županja Vera Markoja v zvezi s prejetim dopisom direktorata, kot neutemeljene pa je zavrnil nekatere navedbe Jaklina na tiskovni konferenci, ki se nanašajo na položaj in odločitve lendavske občine.