vestnik

Župan Jevšek: Lokalne skupnosti so se izkazale tudi v aktualnih kriznih razmerah

STA, Vestnik.si, 20. 5. 2020
Nataša Juhnov
Aleksander Jevšek
Aktualno

Po daljšem premoru zaradi epidemije se je danes v Hočah znova sestalo predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS). Med drugim so govorili o svojih nadaljnjih aktivnostih glede postopka ustanavljanja pokrajin, višjih povprečninah, pa tudi o delovanju občin v času pandemije, ki je terjalo nekatere nepredvidene dodatne finančne obveznosti.

Kot je povedal predsedujoči SOS Aleksander Jevšek, sicer župan Murske Sobote, so povišanje povprečnin pričakovali že pred nastopom epidemije, saj jim višje vsote pripadajo po zakonu. Z obstoječo so zdaj zadovoljni, še vedno pa želijo nadaljevati pogovore v smeri zniževanja stroškov občin na podlagi v državni zbor že vloženih zakonskih predlogov.

So se pa po njegovih besedah lokalne skupnosti tudi v aktualnih kriznih razmerah izkazale kot tiste, ki so skupaj s štabi civilne zaščite in drugimi pristojnimi službami ob različnih izrednih dogodkih v prvih bojnih linijah tako organizacijsko kot tudi finančno. Pri tem pa so imele občine tudi finančne izdatke, ki so jih že popisali ter poslali državnim organom, zato upajo, da bodo omenjena sredstva dobili povrnjena.

slovenska-ulica, prenova
Nataša Juhnov
Prenova Slovenske ulice v Murski Soboti.

Jevšek je med drugim spomnil, da občine trenutno zalagajo denar za stroške vrtcev, kjer je prišlo do izpada deleža plačila s strani staršev zaradi njihovega zaprtja. "Hkrati smo se spet znašli v neki čudni vlogi, da smo morali dodatek za preobremenitev in nevarnost v času epidemije deliti tudi tistim javnim zavodom, kjer sicer sploh nismo financerji njihovih plač, kot so zdravstveni domovi in lekarne," je povedal prvi mož SOS.

Župani so danes opozarjali tudi na problematiko zamud pri sofinanciranju evropskih projektov, do katerih še dodatno prihaja prav zaradi izbruha epidemije. Po besedah Jevška bodo prav občine tiste, ki bodo zelo pomembne pri spodbujanja in zagonu gospodarstva, saj veliko že pripravljenih projektov potrebuje samo še podporo države, da ta čim prej opravi tisto, kar je še potrebno narediti.

"Država je namreč občinam naložila osemdnevni plačilni rok, hkrati pa nam ne pomaga pri tem, da bi vračala denar, ki ga občine zalagajo. Ta denar mora steči hitreje, potem pa bo tudi zagon gospodarstva na lokalni ravni stekel. Ko stečejo milijonski projekti v posameznih občinah, imajo podjetja delo, njihovi delavci pa plače," je dejal Jevšek.

Prisotne župane je seznanil tudi o opravljenih aktivnostih glede postopka ustanavljanja pokrajin in povedal, da je jasno, da so pokrajine potrebne. Vendar želijo pred tem jasne odgovore na nekatera vprašanja, predvsem glede njihovega financiranja, ki mora biti natančno določeno vnaprej, da bo šlo za razvojne pokrajine in kakšne bodo njihove naloge ter odnos med njimi ter lokalnimi skupnostmi. Ko bodo dobili vse odgovore, tudi koliko pokrajin naj bi nastalo, se bodo predvidoma jeseni opredelili do predlogov.

Odzvali so se tudi na odločitev protikorupcijske komisije, ki je opozorila, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije županom onemogoča predsedovanje občinskim združenjem. Po mnenju županov gre za absurdno in togo razlago zakona, ki zahteva bodisi njegovo spremembo ali pa spremembo zakona o lokalni samoupravi.

Ker so župani manjših občin skupaj s svojimi občani v preteklosti večkrat nasprotovali zapiranju poštnih uradov ali bančnih poslovalnic, kar še dodatno vpliva na kakovost življenja na podeželju, so dosegli dogovor o tem, da lokalno skupnost pred odločitvijo najprej vprašajo, kaj misli o morebitnem zaprtju.