vestnik

Kaj sledi zdaj, ko bodo Terme 3000 in Zdravilišče Radenci povsem v naših rokah?

Rok Šavel, 23. 9. 2022
Vanesa Jaušovec
Se paradnemu konju pomurskega turizma pod novim, državnim lastnikom obetajo svetlejši časi? Foto Vanesa Jaušovec
Aktualno

Varuh konkurence je po več kot pol leta dal zeleno luč Slovenskemu državnemu holdingu za prevzem Save. Zdaj ima vse vajeti v rokah država.

Konec februarja je država po razkritju, da namerava fantomski madžarski sklad od sklada York odkupiti 43,226-odstotni delež Save, in po izrazitem pritisku javnosti prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Kapitalske družbe (Kad) uveljavila predkupno pravico. Po več kot šestih mesecih je Agencija za varstvo konkurence RS, ki je od 8. marca presojala skladnost transakcije s konkurenčnimi pravili, minuli teden dala zeleno luč za dokončanje transakcije. Odločba varuha konkurence bo pravnomočna po tridesetih dneh, SDH pa bo tako po odštetih 32 milijonih evrov 62-odstotni lastnik Save, Kad, ki je za slabih šest milijonov evrov odkupil terjatve, pa 28-odstotni lastnik. Skupno bo tako država 90-odstotni lastnik Save in bo imela praktično vse vajeti v svojih rokah.


Kako posluje SavaDružba Sava je upravljavsko središče poslovne skupine, katere strateška usmeritev so naložbe v turizmu, ki jih upravlja turistična družba Sava Turizem. S hoteli, drugimi nastanitvenimi objekti in zdravilišči po Sloveniji – tudi v Moravskih Toplicah s Termami 3000 in v Radencih z Zdraviliščem Radenci – je največji ponudnik turističnih storitev pri nas in zaposluje čez 1000 oseb. Poslovna skupina Sava je lani konsolidirano dosegla 70,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, EBITDA (denarni tok iz poslovanja) v višini 19,5 milijona evrov in 2,2 milijona evrov čistega dobička. Izvršni direktor krovne družbe je Gregor Rovanšek, upravni odbor po odstopu dveh članov – Klemna Boštjančiča, ki je prevzel funkcijo finančnega ministra v vladi Roberta Goloba, in Vanesse Grmek – sestavljajo Davor Gljivoj, Tina Pelcar Burgar (nova člana) ter Dejan Rajbar, Aleš Škoberne in Matej Narat, ki je predstavnik zaposlenih. Po državnem prevzemu se bodo kadrovske karte gotovo znova premešale, saj je Rajbar, sicer Prekmurec, predstavnik sklada York, ki v Savi več nima lastniškega deleža. Kot izhaja iz poslovnega poročila za lani, je načrtovana združitev družb Sava in Sava Turizem in razmejitev nepremičnin od upravljanja, ni pa niti povsem zamrla ideja o turističnem holdingu, ki je omenjena tudi v novi strategiji slovenskega turizma. Treba bo poiskati še rešitev za večdesetmilijonski dolg skupine Sava – neto finančni dolg skupine je na podlagi letnega poročila konec lanskega leta namreč znašal 77,8 milijona evrov. Kot ena izmed možnosti za pridobitev investicijskih sredstev, ki naj bi ji bili naklonjeni na resornem ministrstvu, se omenja delna privatizacija, prek katere bi lahko delnice kupili državljani.

Gospodarsko ministrstvo: Turistični holding že nastaja


Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pravijo, da podpirajo konsolidacijo turističnih naložb v državni lasti. Kot je tudi javno že povedal minister Matjaž Han, podpira idejo o ločitvi upravljanja nepremičnin in dejavnosti z iskanjem optimalnih rešitev za posamezne destinacije in hotele. Te rešitve pa mora, tako ministrstvo, razviti družba Sava Turizem skupaj z matično družbo in Slovenskim državnim holdingom. Ravno tako pozdravljajo idejo o možnosti, da v lastništvo turističnih nepremičnin vstopajo pokojninske družbe in zavarovalnice, ki iščejo varne naložbe za plemenitenje sredstev malih vlagateljev, tudi aktivacijo visoke ravni bančnih depozitov. Glede turističnega holdinga pa na resornem ministrstvu za turizem poudarjajo, da s konsolidacijo lastništva Save v resnici že nastaja. »K temu je smiselno dodati tudi druge turistične naložbe v neposredni in posredni državni lasti, kar pa je odvisno od odločitev upravljalcev državnega premoženja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo namere o tem vsekakor podpira,« so dodali za naš medij.


Ob burnem spomladanskem dogajanju glede prodaje Save je Dušan Bencik, nekdanji dolgoletni direktor Term 3000, za naš časopis poudaril, da bi država morala že zdavnaj ločiti funkcijo vodenja od funkcije upravljanja, bil pa je tudi kritičen do ideje turističnega holdinga. Kot je takrat opozoril, je uveljavljanje predkupne pravice brez korenitega posega v vodenje in upravljanje Savinih družb neproduktivno, država pa bi bila z nakupom premoženja, ki je bilo nekoč že njeno, oškodovana že drugič.


Prihodnji koraki v letnem načrtu


»SDH je uspešno zaključil pomemben korak pri konsolidaciji in prestrukturiranju turističnih družb in bo še naprej sledil ciljem turističnega portfelja naložb v upravljanju SDH, in sicer povečanju vrednosti in donosnosti ter uresničevanju različnih sinergij. V septembru se začenja tudi proces priprave letnega načrta upravljanja za leto 2023, v katerem bo SDH v sodelovanju s ključnimi deležniki ponovno premislil in opredelil prihodnje korake glede turističnega portfelja in načina upravljanja, vse z namenom skrbi za strateški položaj, razvojno funkcijo in vpliv na dodano vrednost teh naložb v slovenskem turizmu,« napovedujejo novi večinski lastniki Save.


V Savi Turizmu so se v poslovnem poročilu za leto 2021 pohvalili, da so v tem letu ustvarili za skoraj petino več prenočitev kot v letu 2020 in za več kot četrtino presegli prihodke od prodaje v letu prej, ob tem so odlične prodajne rezultate dosegli v drugi polovici leta 2021, ko so na destinacijah v Moravskih Toplicah in v resortu Bernardin celo presegli prodajo v zgodovinsko najboljšem letu 2019. Čisti dobiček družbe Sava Turizem je lani znašal 6,1 milijona evrov. V poslovnem poročilu Save Turizma je navedeno še, da je v naslednjih letih predvidena postopna prenova hotela Livada v Moravskih Toplicah in restavracije, skupnih prostorov in restavracije hotela Termal v Moravskih Toplicah. Ravno tako je predvidena gradnja reinjekcijske vrtine v Moravskih Toplicah in izvedba merilne tehnike na vrtinah v Radencih.

6a0a51418b42af4d250753591720cbbb
Nataša Juhnov
Dušan Bencik upa, da bodo nadaljnje poteze novih upravljavcev državnega premoženja koristile tudi zaposlenim v turizmu.

Infiltracija Savinih kadrov

»Kadri iz in okrog Save so se po državnozborskih volitvah uspešno infiltrirali v novo vlado, tako da so prevzeli pomembne funkcije v najpomembnejših državnih institucijah, kot so ministrstva, DUTB, SDH in druge. Tako sedaj ne odločajo le o zadevah v Savi in Savi Turizmu, ampak med drugim tudi o delitvi sredstev državnega proračuna in o usodi vseh kapitalskih družb v še državni lasti, vrednih okrog dve milijardi evrov. Vse, kar se bo zgodilo, se bo zgodilo tako, kot bodo hoteli oni, mi si lahko le želimo, da bo imel kaj od tega tudi slovenski turizem in zaposleni v turizmu,« razmišlja Dušan Bencik, nekdanji dolgoletni direktor moravskotopliškega zdravilišča.

Kaj zdaj berejo drugi