vestnik

Kako zadovoljni smo po obisku zdravnika?

A. Nana Rituper Rodež, 8. 1. 2019
Vida Toš
Mnenje pacientov je pomembno. 
Aktualno

Ministrstvo za zdravje z januarjem uvaja možnost ocene zdravstvene obravnave za uporabnike storitev javnega zdravstva, vprašalniki se lahko izpolnijo v zdravstvenih ustanovah ali prek portala zVem in zavihka eZdravje. V pilotni projekt je vključen tudi Zdravstveni dom Ljutomer, kjer imajo od lani tri nove družinske zdravnike.

Anketiranje poteka v petih izbranih zdravstvenih zavodih, v treh bolnišnicah in dveh zdravstvenih domovih. Z vprašalnikom želijo na ministrstvu ugotoviti, koliko so uporabniki zadovoljni z nekaterimi vidiki zdravstvene obravnave, med drugim z dostopnostjo zdravnika ali zdravstvenega delavca, z odnosom zaposlenih, ali so se poglobili v problem pacienta, so ustrezno odgovorili na njegova vprašanja, so spoštovali zasebnost, kakšna navodila so dobili. Anketiranec lahko odgovori tudi na vprašanje glede urejenosti prostora, kjer so ga sprejeli in pregledali, koliko časa je minilo od prihoda v ustanovo do dejanske obravnave pri zdravstvenih delavcih, na vprašanja glede vljudnosti in spoštljivosti zdravstvenega osebja ter pravočasnosti zdravstvene obravnave, lahko pa tudi zapiše predloge za izboljšanje obravnave. Anketa je anonimna, na vprašanja pa lahko odgovorijo tako pacienti kot njihovi bližnji


V pilotni projekt je vključen tudi ZD Ljutomer
S pomočjo vprašalnika bo izvajalec dobil informacijo, kako so zadovoljni z zdravstveno obravnavo v njegovi zdravstveni ustanovi, hkrati pa bodo s tem prispevali k zagotavljanju kakovostne zdravstvene obravnave.
"Naš zdravstveni dom je bil naključno povabljen k pilotnemu ocenjevanju in vabilu smo se odzvali," nam je povedal Đorđe Šiškin, direktor ZD Ljutomer. Strinja se, da se ocenjujejo zdravstvene ustanove in delo zdravnikov in medicinskega osebja, saj s tem dobijo povratno informacijo o kakovosti, ki jo zagotavljajo. V zdravstvenih domovih je poleg posameznih specialistov zaposlenih največ zdravnikov družinske medicine. Glede na njihovo obremenjenost in veliko število pacientov, ki jih morajo sprejeti v obravnavo, se danes vedno manj mladih odloča za specializacijo v družinski medicini. Na nacionalni razpis 49 mest za specialiste družinske medicine se je po zadnjih podatkih prijavilo le šest kandidatov.
V ljutomerskem zdravstvenem domu pa so lahko zadovoljni, saj so v drugi polovici lanskega leta kar trije njihovi zdravniki končali specializacijo za zdravnika družinske medicine. V začetku letošnjega leta pa naj bi jo opravil še en specializant. Tako imajo v zdravstvenem domu zdaj kar 6,5 tima družinske medicine, kar je za tak zdravstveni dom, kot je njihov, zelo spodbudno. Konec leta pa so odprli tudi obnovljene prostore.

Nataša Juhnov
Đorđe Šiškin je zadovoljen, da so lani trije njihovi zdravniki končali specializacijo za družinskega zdravnika.