vestnik

(Kakovost jezer v Sloveniji) V Ledavskem in Gajševskem jezeru prisotni pesticidi

Vestnik, STA, 21. 12. 2021
Marina Vrbnjak
V Sloveniji pesticide redno spremljajo le na tistih jezerih in zadrževalnikih, v katerih jih tudi pričakujemo.
Aktualno

Podatki monitoringa kakovosti jezer v Sloveniji so pokazali obremenitev s pesticidi v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije. Zaradi pesticidov sta v zmernem stanju zadrževalnika Ledavsko in Gajševsko jezero, medtem ko obe naravni jezeri, Blejsko in Bohinjsko, s pesticidi nista obremenjeni, so danes sporočili z Arsa.

"Rezultati državnega monitoringa kažejo, da v Bohinjskem in Blejskem jezeru pesticidi niso prisotni. Ti se pojavljajo v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije. Glede na nacionalno zakonodajo dobrega stanja ne dosegata Ledavsko in Gajševsko jezero, ostalih devet jezer oz. zadrževalnikov pa je v dobrem stanju," so danes sporočili z Agencije RS za okolje (ARSO). S tem so se odzvali na najnovejše poročilo Evropske agencije za okolje (EEA). Ta za Slovenijo navaja, da je med letoma 2013 in 2019 v podzemnih vodah vzorce preverila na 54 mestih in presežne vrednosti pesticidov zaznala v sedmih odstotkih. V površinskih vodah je vzorce vzela na 28 mestih, presežne vrednosti pa zaznala na četrtini teh mest. V jezerih so na osmih mestih zaznali preseganje mejnih vrednosti pri štirih.
"V Sloveniji pesticide redno spremljamo le na tistih jezerih in zadrževalnikih, v katerih jih tudi pričakujemo. Poleg tega so analize pogosto izvedene le v času rastne sezone, ko je pojavljanje pesticidov največje, in ne tekom celotnega koledarskega leta, ki povprečno vsebnost znižuje," so pojasnili na Arsu in za primerjavo dali Avstrijo, ki o pesticidih v jezerih ni poročala, ker jih v njih ne analizira.

99ee3dca5297a040473443bba5a614c5
Nataša Juhnov
Zaradi pesticidov sta v zmernem stanju zadrževalnika Ledavsko in Gajševsko jezero.

Slovenija v sistem EOINET (European Environment Information and Observation Network) vnaša podatke za 11 jezer in zadrževalnikov. Podatki se nanašajo na Blejsko in Bohinjsko jezero, na umetno Velenjsko jezero ter zadrževalnike Šmartinsko jezero, Slivniško jezero, Perniško jezero, Gajševsko jezero, Ledavsko jezero, Klivnik, Mola in Vogršček, so našteli.

"EEA smo predlagali, da izračun za slovenska jezera popravijo in da pri izračunu upoštevajo tudi tista jezera, kjer pesticidov ne analiziramo redno, saj analiza pritiskov obremenitve ne pokaže. V tem primeru bi od 11 poročanih jezer in zadrževalnikov bila zaznana preseganja na štirih zadrževalnikih, kar bi pomenilo 36 odstotkov preseganj. Nobene od naših pripomb pred objavo kazalca EEA ni upoštevala," so povzeli. V nekaterih zadrževalnikih severovzhodne Slovenije se pesticidi pojavljajo, vendar po zagotovilih Arsa koncentracije ne presegajo mejne vrednosti za dobro stanje. Ocene tretjega načrta upravljanja voda kaže, da sta zaradi pesticidov v zmernem stanju, kot že omenjeno, zadrževalnika Ledavsko in Gajševsko jezero. Tam so zaznali presežene vsebnosti pesticida metolaklor.

Kaj zdaj berejo drugi