vestnik

Upokojenci, ki morajo plačati dohodnino od pokojnine, zaslužene v tujini, menijo, da se jim godi pravica

Vestnik.si, 3. 3. 2021
Epa
V kolikor rezident Slovenije prejema samo tujo pokojnino iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se izplačevalec tuje pokojnine šteje za glavnega izplačevalca in se upoštevajo enake olajšave, kot v primeru prejemanja samo slovenske pokojnine.
Aktualno

»V finančnem uradu Murska Sobota smo v letu 2020 odmerili akontacijo dohodnine od pokojnin iz tujine v 1106 primerih,« so sporočili iz Finančne uprave Republike Slovenije. Da se jim dogaja krivica, sta mnenja Alojz in Štefanija Grah iz Gerlinec.

»Vsi tisti, ki smo si v mladosti šli iskat vsakdanjega kruha v tujino smo lani v začetku poletja prejeli s Finančne uprave osebni dopis oziroma odločbo, da smo dolžni plačevati akontacije dohodnine od naših pokojnin, če tudi seštevek vseh pokojnin ne presega 650 evrov mesečno,« sta pojasnila. Za obrazložitev sta se že takrat obrnila tako na ministrstvo, kot uslužbence Finančnega urada, a zadovoljivega odgovora nista dobila. »Mislim, da ti, ki so sprejeli takšen zakon delajo škodo mnogim ljudem. Hkrati smo tisti, ki smo delali kdaj zunaj, manjvredni od ljudi, ki so živeli zmeraj doma. Kje je ustavna pravica? Kje je enakost pred zakonom?« se sprašujeta. Vsak mesec državi od 650 evrov pokojnine iz tujine plačata akontacijo v višini 31,38 evra.  Kar je presenetljivo, saj velja, da akontacija dohodnine ni odtegnjena od pokojnin in nadomestil, višjih od 1.173 evrov, z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.

V letu 2021 je meja, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je glavni izplačevalec zavod, nespremenjena. Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin in nadomestil, višjih od 1.173 evrov, z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.

Odvisno od izplačevalca 

»Spremembe na področju odmere akontacije dohodnine je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2V, ki se je začel uporabljati od 1. 1. 2020 dalje,« so razložili pri Finančni upravi. Davčni zavezanci, rezidenti Slovenije, so zavezanci za plačilo dohodnine od vseh dohodkov z virom v Sloveniji in izven Slovenije – sem spadajo tudi pokojnine. A ironija je, da sploh ne gre za zakonsko novost. Osnova za to obračunavanje akontacije je v 127. členu zakona o dohodnini že od vsega začetka, a tega člena do leta 2020 niso uporabljali.

»Kar precej starejših slovenskih državljanov, davčnih rezidentov, prejema pokojnino iz tujine, predvsem iz Italije, Avstrije in Nemčije.«

V kolikor rezident Slovenije prejema slovensko in tujo pokojnino, se preveri katera je višja. Če je višja slovenska pokojnina, velja ZPIZ za glavnega izplačevalca, to pomeni, da se pri izračunu akontacije dohodnine upošteva znesek splošne olajšave, znesek osebne olajšave (olajšava za 100 % invalida,  zmanjšanje dohodnine v višini 13,5 % odmerjene pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja), posebna olajšava za vzdrževane družinske člane. Od tuje pokojnine, ki jo izplačuje drugi izplačevalec, pa se obračuna 25 odstotna akontacija dohodnine, ne glede na njeno višino.
V kolikor rezident Slovenije prejema samo tujo pokojnino iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se izplačevalec tuje pokojnine šteje za glavnega izplačevalca in se upoštevajo enake olajšave, kot v primeru prejemanja samo slovenske pokojnine. Akontacija dohodnine se izračuna z uporabo stopnje dohodnine in lestvice iz 122. člena Zakona o dohodnini, preračunana na 1/12 leta. Po kriteriju, kateri je glavni in kateri neglavni delodajalec, so izplačevalce pokojnin začeli ločevati šele z letom 2020.
Na podlagi vložene napovedi v letu 2020 je bila odmerjena akontacija dohodnine od prejete pokojnine iz tujine, 5563 zavezancem.

upokojenci akontacija dohodnine
Nataša Juhnov
»Mislim, da ti, ki so sprejeli takšen zakon delajo škodo mnogim ljudem. Hkrati smo tisti, ki smo delali kdaj zunaj, manjvredni od ljudi, ki so živeli zmeraj doma. Kje je ustavna pravica? Kje je enakost pred zakonom?« se sprašujeta upokojenca.

Gre za krivico 

»Ja mnogi so odšli s trebuhom za kruhom, ko so bili še mladoletni. Mnoge matere so doma pustile svoje otroke in odšle tja kjer so si zaslužile za boljše življenje sebe, predvsem pa svoje družine. Žalostno je to, da so ti, ki so se celo življenje nekako trudili zdaj na slabšem od mnogih tistih, ki nikoli niso delali in še danes živijo na ramenih družbe. Malo nas je in nimamo denarja, da bi se kje pritožili ali iskali svojo pravico na drugih instancah. Vsak razumevajoči človek bo pa najbrž presodil, da se nam dela krivica,« še pravita Grahova.

Več o tem lahko preberete TUKAJ.

Na podlagi napovedi za odmero akontacije dohodnine od pokojnine, ki jo mora prejemnik pokojnine iz tujine vložiti vsako leto pri davčnem organu v Sloveniji, izda davčni organ odločbo, s katero določi obroke za plačevanje akontacije dohodnine od tuje pokojnine. Akontacija dohodnine od pokojnine, določene z odločbo, se plačuje v obrokih, ki morajo biti plačani v 30 dneh od prejema pokojnine. Pokojnine se praviloma izplačujejo mesečno in ne letno, zato se tudi akontacije dohodnine od pokojnine plačuje mesečno, se pravi v 30 dneh od prejema pokojnine.