vestnik

Kdo bo vodil novoustanovljeni raziskovalni zavod v Pomurju?

Rok Šavel, 20. 5. 2022
Marina Vrbnjak
ZIS Pomurje bo deloval v prostorih Dvorca Rakičan.
Aktualno

Vlada je na seji minuli teden ustanovila javni raziskovalni zavod Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje. Zdaj zavod dobiva vršilko dolžnosti direktorja.

Vlada je s sklepom na zadnji redni seji, tik pred ustanovno sejo novega sklica državnega zbora, ko je s potrditvijo mandatov novih poslancev pričela z opravljanjem tekočih poslov do imenovanja nove vlade, med drugim ustanovila Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje (ZIS Pomurje).

Dejavnost in namen ZIS Pomurje

Raziskovalni zavod, ki bo deloval v Dvorcu Rakičan, bo s sistematičnim ustvarjanjem in prenašanjem novega tehnološkega znanja ustvarjal raziskovalno mrežo in ekosistem novih malih in srednjih podjetij, ki bodo visoko inovativna. Temeljila bodo na visoki tehnologiji in bodo temu geografskemu območju dala potrebno stabilnost, kvalitetna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti. Hkrati bo povezovalo različne dejavnosti. Bližina ZIS Pomurje bo omogočala multidisciplinarno povezovanje med različnimi gospodarskimi in negospodarskimi dejavnostmi in s tem ustvarila pogoje za velika, srednja in mala podjetja, da v sodelovanju z raziskovalci iz ZIS Pomurje dosežejo inovacijski potencial svojih izdelkov, storitev in procesov ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost.

ZIS Pomurje bo nadgradil delo raziskovalnih jeder v Pomurju, še posebej raziskovalne dejavnosti Splošne bolnišnice Murska Sobota, kot trenutno najbolj referenčne raziskovalne skupine, kakor tudi vseh drugih v Pomurju. S tem bo zagotovljena kadrovska in organizacijska infrastruktura ter sistemsko financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Tako bo ZIS Pomurje usmerjen v tehnološko področje in aplikativen prenos raziskav v prakso in s tem povezane populacijske ukrepe, so zapisali po seji vladi na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer deluje tudi državni sekretar Mitja Slavinec, ki je sodeloval pri pripravi gradiva za ustanovitev ZIS Pomurje.


Vršilca dolžnosti imenuje vlada, ki pa pri izbiri direktorja ne bo imela besede

Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda je država, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje vlada. Na letni ravni bo ZIS Pomurje za svoje delovanje prejel 800 tisočakov iz državnega proračuna.
Organi zavoda bodo upravni odbor, direktor in znanstveni svet, še danes pa naj bi vlada po informacijah Vestnik.si imenovala vršilca dolžnosti direktorja, ki bo zadolžen za pripravo na začetk dela zavoda in bo organiziral njegovo poslovanje. To se je tudi zgodilo. Vršilec dolžnosti bo do imenovanja direktorja, ki ga bo imenoval upravni odbor po predhodnem razpisu, lahko na funkciji največ za obdobje enega leta. Pri imenovanju direktorja pa upravni odbor ne glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ne bo potreboval soglasja vlade.

tefan-küzmič, nouvi-zakon, 250-letnica-nouvega-zakona, simpozij
Damjana Nemeš
Klaudija Sedar bo vsaj začasno vodila novoustanovljeni raziskovalni zavod v Pomurju.

Po informacijah Vestnik.si bo vršilka dolžnosti direktorja, ki jo bo vlada imenovala na dopisni seji, postala Klaudija Sedar, latinistka in jezikoslovka ter dobra poznavalka zgodovine Prekmurja in protestantizma, ki trenutno vodi Zavod za projektno raziskovalne in kulturno-razvedrilne dejavnosti Primož Trubar. Informacija je bila potrjena na današnji dopisni seji vlade.