vestnik

Kmalu vendarle na voljo subvencija za nakup lesnih peletov: Koliko bo znašala in kako do nje?

Rok Šavel, 25. 1. 2023
arhiv Svet24
To so pogoji za pridobitev subvencije za nakup lesnih peletov.
Aktualno

Vlada sprejela potreben podzakonski akt, ki bo omogočila naslednji korak pri pridobitvi subvencije.

Že lanskega decembra sprejeti zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije je predvideval subvencije za nakup lesnih peletov, a vlada je potrebno uredbo, ki podrobneje določa način podelitve subvencije, sprejela šele na včerajšnji dopisni seji.


Upravičenci do subvencije, ki bo znašala 100 evrov za eno tono peletov, so fizične osebe, ki razpolagajo z vgrajeno kurilno napravo na lesne pelete in so v obdobju med 1. septembrom 2022 in 31. decembrom 2022 opravile nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva. Izplačila bodo potekala preko družbe Borzen oziroma Centra za podpore, vlogo pa bo mogoče oddati prek spletne aplikacije, ki se bo vzpostavila v roku enega meseca. Torej bo potrebno imeti kvalificirano digitalno potrdilo.

Za največ pet ton 


Vloga za izplačilo subvencije bo morala vsebovati dokazilo o vgrajeni napravi (fotografija naprave, račun za vgrajeno kurilno napravo na pelete ali dokazilo o opravljeni dimnikarski storitvi za to kurilno napravo) in dokazilo o nakupu peletov (račun, na katerem sta razvidna naziv, matična ali davčna številka prodajalca, količina peletov, datum nakupa, datum dobave in cena; če je bilo opravljenih več nakupov za različne količine peletov, se pošljejo vsi računi v eni prilogi). Če bo vlogo vložil pooblaščenec upravičenca, bo potrebno še pooblastilo.

Za eno kurilno napravo je ne glede na število opravljenih nakupov možno vložiti zgolj eno vlogo za pridobitev subvencije. Če v stavbi več gospodinjstev uporablja isto kurilno napravo, pa se za skupno kurilno napravo vloži ena vloga za pridobitev subvencije. Subvenijo bo moč dobiti za nakup največ pet ton peletov, torej bo ta znašala največ 500 evrov. Center za podporo bo nato v nadaljevanju objavil seznam odobrenih vlog po identifikacijskih številkah, subvencija pa se bo upravičencem izplačala v roku 30 dni od vročitve odločbe o odobritvi vloge. To v praksi pomeni, da bodo izplačila po pregledu vlog in glede na določene roke prišla na transkacijske račune upravičencev šele pozno spomladi, najverjetneje že ob koncu kurilne sezone.